สถานบริการให้การปรึกษาทางเลือกสามารถแนะนำแหล่งยุติตั้งครรภ์ที่ปลอดภัยทางการแพทย์ในพื้นที่ได้ด้วย

error: RSATHAI.org Content is protected System!!