สถานการณ์ท้องไม่พร้อมทั้งหมด
ลุงหมอเรืองกิตติ์
หมอธนพันธ์