ยายุติการตั้งครรภ์ที่องค์การอนามัยโลกให้การยอมรับ ประกอบ ด้วยตัวยา 2 ชนิด คือ Mifepristone หรือ RU486 (200 มิลลิกรัม) และ Misoprostal หรือที่รู้จักกันในชื่อ ไซโตเทค Cytotec (200 ไมโครกรัม)

ยา Mifepristone หรือ RU486 ขึ้นทะเบียนในประเทศไทยเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2557 เพื่อใช้ในอายุครรภ์ที่ไม่เกิน 9 สัปดาห์ยา Misoprostal ขึ้นทะเบียนในประเทศไทยเพื่อการรักษาโรคกระเพาะ และรักษาโรคทางนรีเวช เป็นยาควบคุมพิเศษ หาซื้อตามร้านขายยาไม่ได้ ต้องใช้ภายใต้การกำกับของแพทย์
อ่านความก้าวหน้าของยายุติการตั้งครรภ์ : https://www.rsathai.org/contents/372

แม้ว่ายา Mifepristone (RU486) และ Misoprostal (ไซโตเทค) จะขึ้นทะเบียนในประเทศไทยแล้ว แต่ยาทั้งสองยังมีการควบคุมที่เข้มงวด อีกทั้งสถานบริการของรัฐและเอกชนส่วนน้อยทำนั้นที่มียานี้ให้บริการ จึงทำให้มีผู้ฉวยโอกาสนำยาไปขายในราคาที่ค่อนข้างแพงมากตามเว็บไซต์ ทั้งๆ ที่ยามีราคาค่อนข้างถูก (เช่น Misoprostal ราคาต้นทุนไม่ถึง 20 บาทต่อเม็ด) โดยทั่วไปยาทั้งสองชนิดนี้ค่อนข้างมีความปลอดภัย แต่มีข้อห้ามสำหรับการใช้ยาสองตัวในกรณีต่อไปนี้

1. เป็นโรคไต หรือโรคต่อมหมวกไตขั้นรุนแรง
2. เป็นโรคเลือดขั้นรุนแรงมีภาวะเลือดออกไม่หยุด
3. เป็นโรคปอดรุนแรงหรือหอบหืดต้องใช้ยาควบคุมอาการ
4. การตั้งท้องนั้นเป็นท้องนอกมดลูก (เกิดได้ 12% ของการตั้งครรภ์ทั้งหมดต้องตรวจอัลตราชาวด์เท่านั้นจึงจะทราบ)

เราไม่สามารถรู้ได้เลยว่าเป็น ยาจริง-ยาปลอม ยกเว้นการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการเท่านั้นการพิจารณาจากแหล่งท่ี่มาของยาอาจช่วยได้ เช่น หากพบแหล่งขายยาที่ให้บริการในลักษณะต่อไปน้ี ให้ระมัดระวังว่าอาจได้ยา ปลอม ขนาดยา และวิธีการใช้ไม่ถูกต้อง

  • ไม่มีการซักถามอายุครรภ์ หรืออ้างว่าใช้ยาทำแท้งได้ในทุกอายุครรภ์
  • ไม่มีการซักประวัติการแพ้ยาและโรคประจําตัว
  • กําหนดขนาดยาและอายุครรภ์ไว้ โดยระบุว่าอายุครรภ์ที่มากข้ึนให้ใช้ยามากขึ้น (อันตรายมากเพราะการใช้ยามากข้ึนในอายุครรภ์มากจะทําให้มดลูกแตกและเสียชีวิตได้)
  • แหล่งที่มาของยาดูไม่น่าเชื่อถือ ไม่มีหน่วยงานอ้างอิง หรือแอบอ้างชื่อหน่วยงานอื่นๆ

ที่มา :
1. หนังสือชีวิตมีทางเลือก : ร้อยแปดพันเก้าเพื่อหาทางออก
2. ความก้าวหน้าของการยุติตั้งครรภ์ด้วยยา : https://www.rsathai.org/contents/372

ร่วมติดดาวให้เนื้อหาที่ท่านชื่นชอบ

คลิกที่ดาวเพื่อติดดาวให้เนื้อหานี้

จำนวนดาวเฉลี่ย / 5. จากการติดดาวทั้งหมด

ทิ้งคำตอบไว้

ร่วมแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยน กับ RSATHAI

Please enter your comment!
Please enter your name here