ยุติการตั้งครรภ์ 

ยุติการตั้งครรภ์ 

เมื่อผู้ประสบปัญหาตั้งครรภ์ไม่พร้อมไม่สามารถตั้งครรภ์ต่อไปได้ จำเป็นต้องทำให้ทางเลือกยุติการตั้งครรภ์เข้าถึงได้และปลอดภัยเพื่อมิให้เกิดความเสี่ยงต่อการไปสู่บริการทำแท้งที่ไม่ปลอดภัย การซื้อยาทำแท้งทางอินเทอเน็ต

ชวนอ่านปรัชญา Judith Jarwis Thomson เกี่ยวกับการทำแท้ง

Judith Jarwis Thomson นักปรัชญาชาวอเมริกันได้เสนอแนวคิดที่น่าสนใจ โดย Thomson เสนอเรื่องเปรียบเทียบสมมติว่า มีนักไวโอลินเอกของโลกคนหนึ่งกำลังป่วยขั้นโคมาด้วยโรคเลือดอย่างร้ายแรง วิธีเดียวที่รักษา ได้คือหาผู้ที่มีหมู่เลือดที่เข้ากันได้ทุกประการมาเชื่อมต่อระบบการไหลเวียนเลือดเป็นเวลา 9 เดือน หลังจากนั้นนักไวโอลินเอกผู้นี้ก็จะหายเป็นปกติ ทางสมาคมผู้รักดนตรีได้พิจารณาสืบค้นจากบันทึกทางการแพทย์พบว่าท่านเป็นผู้เดียวที่มีหมู่เลือดที่เข้าได้กับเลือดของนักไวโอลินเอกผู้นี้ทุกประการ ดังนั้นในคืนหนึ่งขณะที่ท่านหลับสนิท ทางสมาคมผู้รักดนตรีได้บุกเข้ามาในบ้านท่านและวางยาสลบท่าน ทำการเชื่อมต่อระบบไหลเวียนเลือดของท่านเข้ากับระบบไหลเวียนเลือดของนักไวโอลินเอก เมื่อท่านตื่นขึ้นมา พบความจริง ทางสมาคมผู้รักดนตรีขอร้องให้ท่านยอมผูกติดกับนักไวโอลินเอกผู้นี้นาน 9 เดือน หลังจากนั้นท่านก็จะเป็นอิสระและนักไวโอลินเอกก็จะรอดชีวิตไปสร้างผลงานดนตรีต่อไป Thomson ถามว่าท่านจะยินดีที่จะเชื่อมติดกับนักไวโอลินผู้นี้นาน 9...

ยายุติการตั้งครรภ์ /ยาทำแท้ง คืออะไร ประกอบด้วยยาอะไรบ้าง

ยายุติการตั้งครรภ์ /ยาทำแท้ง ที่องค์การอนามัยโลกให้การยอมรับ ประกอบ ด้วยตัวยา 2 ชนิด คือ Mifepristone หรือ RU486 (200 มิลลิกรัม) และ Misoprostal หรือที่รู้จักกันในชื่อ ไซโตเทค Cytotec (200 ไมโครกรัม)

แสงสว่างของบริการยุติการตั้งครรภ์ ทำแท้งที่ปลอดภัยที่เด่นชัดขึ้น

เรื่องเล่าหลังการอบรม "นวัตกรรมการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัย" วันที่ 20-21 มกราคม 2563 การอบรมสองวันนี้ ตอกย้ำความมั่นใจของฉันว่า… “จากนี้ไปผู้หญิงจะสามารถเลือก… และตัดสินใจ ในสถานการณ์หนึ่งของชีวิตได้อย่างปลอดภัยจริงๆ ” ท้องไม่พร้อม และทางเลือกยุติการตั้งครรภ์หรือทำแท้ง เป็นสถานการณ์หนึ่งของชีวิตผู้หญิงที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้เสมอ ฉันคงไม่ตามหาจุดเริ่มต้นของเรื่องราวว่าทำไมผู้หญิงคนหนึ่งถึงท้องไม่พร้อมได้ เพราะต่างมีเหตุผลที่หลากหลาย แต่หากเมื่ออยู่ในสถานการณ์ที่ต้องเผชิญนั้นแล้ว การตัดสินใจทางเลือกมีเพียง 2 ทาง คือ...

จะเกิดอะไรขึ้นบ้างหลังยุติการตั้งครรภ์ /ทำแท้ง

การทำแท้งในขณะที่อายุครรภ์ยังน้อยนั้น มีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพมาก ถ้าใช้วิธีการทำแท้งแบบสมัยใหม่และใช้อย่างถูกต้อง เช่น การใช้ยาทำแท้งที่ถูกต้อง โดยการใช้ยาดังกล่าวไม่มีผลระยะยาวต่อสุขภาพของผู้หญิง เพราะการใช้ยา เหมือนการแท้งธรรมชาติ การผ่านประสบการณ์ยุติการตั้งครรภ์นั้น ทําให้หลายๆ คน ได้เรียนรู้และเข้าใจโลกมากยิ่งขึ้น ใช้ชีวิตได้อย่างระมัดระวังมากยิ่งขึ้น สิ่งนึงที่แอดอยากจะย้ำกับพวกเราทุกคน คือ การยุติการตั้งครรภ์ หรือทำแท้งนั้น ถือเป็นบริการทางสุขภาพ และเป็นทางเลือกเมื่อท้องไม่พร้อมที่ปลอดภัยสำหรับผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม ในช่วงปีที่ผ่านมา...

อย่าเพิ่งตัดสินผม ว่าเป็นคนไม่ดี มีหลายสิ่งที่คุณยังไม่รู้

เรื่องเล่าจากหมอให้บริการยุติการตั้งครรภ์ (ตอนที่ 2) ความเดิมตอนที่แล้ว https://www.rsathai.org/contents/16114 ตอบประเด็นสั้นๆ หมอเชื่อเรื่องบาปบุญและกรรม หมอเป็นคนขี้กลัว กลัวทำผิด กลัวรักษาคนไข้แล้วไม่หาย กลัวๆๆๆ หมอกลัวผี หมอรู้ว่า การยุติการตั้งครรภ์ เป็นการแก้ไขปัญหาที่ปลายเหตุ หมอพยายามหาทางแก้ที่ต้นเหตุด้วย ...แต่หญิงที่ท้องไม่พร้อมอยู่ตรงหน้า ถ้าการยุติการตั้งครรภ์ถูกต้องตามหลักการทางการแพทย์...

การประชุมชี้แจงการบริหารจัดบริการยายุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัยในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

วันนี้ 25 ธันวาคม 2562 กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข จัดการประชุมชี้แจงการบริหารจัดบริการยายุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัยในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ณ โรงแรมทีเค พาเลซ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร โดยการสนับสนุนงบประมาณจาก สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับหน่วยบริการที่ขึ้นทะเบียนการใช้ยายุติการยุติการตั้งครรภ์ ตลอดจนหน่วยงานภาคีเครือข่าย เพื่อให้การจัดบริการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัยด้วยยา (Medabon)...

เรื่องเล่าจากห้องไลน์ RSA – การตรวจปัสสาวะหลังทำแท้ง/ยุติการตั้งครรภ์

เรื่องเล่าจากห้องไลน์ RSA บทสนทนา ของหมออัลเทอร์ หมอเบลต้า หมอเคลวิน หมออิริค และหมอแฟรี่ (นามสมมุติ ) เรื่องตรวจปัสสาวะหลังยุติฯ เมื่อไหร่ดี ? หมออัลเทอร์ : เรียนปรึกษาพี่หมอทุกท่านครับ

ผลการศึกษาทางคลินิกของการยุติการตั้งครรภ์ด้วยยา โดยองค์การอนามัยโลกใน 10 ประเทศทั่วโลก

การศึกษาโดยองค์การอนามัยโลกเป็นการศึกษาแบบ Randomized rontrolled trial เพื่อศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการใช้ยาในการยุติการตั้งครรภ์ (ยาทำแท้ง) ด้วยการกินยามิฟิพริสโตน 200 มิลลิกรัม จากนั้น 2 ชั่วโมง ตามด้วยยาไมโซโพรสตอลขนาด 400 หรือ 800 ไมโครกรัม ใช้เหน็บซ่องคลอด หรืออมใต้ลิ้น

3 อาการที่ปกติ และ 7 สัญญานที่ไม่ปกติหลังทำแท้ง (ยุติการตั้งครรภ์) เป็นอย่างไร

หลังยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัย ปัญหาอาจบรรเทาไปเปลาะหนึ่งแต่ผู้หญิงก็ยังคงต้องใสใจเพื่อดูแลตัวเองหลังยุติการตั้งครรภ์รวมไปถึงการดูแลอาการที่เกิดขึ้นเพื่อให้แน่ใจว่ายุติได้สมบูรณ์ไม่มีการติดเชื้อ ผู้หญิงควรสังเกตอาการตนเอง... หลังยุติการตั้งครรภ์ โดยทั่วไปจะมีเลือดออกทางช่องคลอดแต่จะลดลงเรื่อยๆ รู้สึกหน้าท้องตึงคล้ายกับเมื่อมีประจำเดือนนานประมาณ 1สัปตาห์ และมีอาการอ่อนเพลียปานกลางอาการเหล่านี้เกิดขึ้นได้และจะหายไปเองเราอาจรู้สึกผ่อนคลายจากความรู้สึกเครียด แต่ก็อาจรู้สึกหดหู่เศร้าใจเป็นระยะเวลาหนึ่งซึ่งเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงของระดับฮอร์โมน โดยทั่วไปอาการเหล่านี้จะค่อยๆ ดีขึ้นเอง โดยอาการข้างเคียงท่ีเกิดข้ึนได้ และอาการผิดปกติที่ต้องมาพบ แพทย์มีดังต่อไปนี้

คำแนะนำ และข้อควรปฎิบัติในการใช้ชีวิตหลังยุติการตั้งครรภ์

ผู้หญิงหลายคนในโลกนี้มีประสบการณ์ยุติการตั้งครรภ์เช่นเดียวกับเรา แม้ว่าจะไม่ใช่ประสบการณ์ที่ดีนัก หรืออาจเลวร้าย แต่ก็ทำให้เราเรียนรู้และเข้าใจโลกมากยิ่งขึ้น ทำให้เราใช้ชีวิตได้อย่างระมัดระวังและเข้าใจมากขึ้น สิ่งที่ควรทำหลังยุติการตั้งครรภ์ให้กินยาที่ได้รับอย่างถูกต้องและครบถ้วน หากมีอาการปวดท้องให้กินยาแก้ปวดได้โดยใช้ยาพาราเซตามอล 500มิลลิกรัมกิน 2 เม็ดทุก6 ชั่วโมง โดยเริ่มทำกิจวัตรประจำวันตามปกติ เมื่อรู้สึกสบายดีขึ้นแล้วห้ามวางกระเป้าน้ำร้อนบนหน้าท้องในวันแรกของการรักษาแต่ให้วางกระเป้าน้ำแข็งแทนกรณีมีเลือดออกมากงดกินยาขับเลือดหรือยาดองเหล้าทุกชนิดหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่ต้องออกแรงมากๆ เช่น ยกของหนัก หรือออกกำลังกายหนักๆ ประมาณ 1-2 วันแม้ว่าจะมีเพศสัมพันธ์ได้หลังจากไม่มีเลือดออกทางช่องคลอดแล้ว...

เรื่องราวอัพเดทใหม่

ความเจ็บปวดก่อนลมหายใจสุดท้าย

เมื่อวานนี้มีข่าวการเสียชีวิตของนักศึกษาที่ท้องไม่พร้อม และตัดสินใจเลือกยุติการตั้งครรภ์ โดยวิธีที่ไม่ปลอดภัย ด้วยการใช้ยาทำแท้งเอง เป็นความสูญเสียที่ไม่ควรเกิดขึ้น ผู้หญิงควรมีทางเลือก และควรได้เข้ารับบริการเมื่อท้องไม่พร้อมอย่างมีศักดิ์ศรี  เขาต้องเจ็บปวดขนาดไหน… กว่าลมหายใจสุดท้ายจะหมดไป… บทเรียนชีวิตที่สอนคนข้างหลังอย่างพวกเรา ให้ระวังการถูกหลอก ขายยาทำแท้งออนไลน์ และการตายอย่างเดียวดาย ที่ปวดหัวใจที่สุด… จากการถามความคิดเห็นญาติและผู้หญิงท้องไม่พร้อมถึงเหตุผลที่เลือกซื้อยาทำแท้งทางเว็บไซต์ว่าทำไมจึงซื้อ คำตอบที่ได้คือ...
error: RSATHAI.org Content is protected System!!