ยุติการตั้งครรภ์ 

ยุติการตั้งครรภ์ 

เมื่อผู้ประสบปัญหาตั้งครรภ์ไม่พร้อมไม่สามารถตั้งครรภ์ต่อไปได้ จำเป็นต้องทำให้ทางเลือกยุติการตั้งครรภ์เข้าถึงได้และปลอดภัยเพื่อมิให้เกิดความเสี่ยงต่อการไปสู่บริการทำแท้งที่ไม่ปลอดภัย การซื้อยาทำแท้งทางอินเทอเน็ต

เรื่องเล่าจากห้องไลน์ RSA – การตรวจปััสสาวะหลังยุติการตั้งครรภ์

เรื่องเล่าจากห้องไลน์ RSA บทสนทนา ของหมออัลเทอร์ หมอเบลต้า หมอเคลวิน หมออิริค และหมอแฟรี่ (นามสมมุติ ) เรื่องตรวจปัสสาวะหลังยุติฯ เมื่อไหร่ดี ? หมออัลเทอร์ : เรียนปรึกษาพี่หมอทุกท่านครับ

ผลการศึกษาทางคลินิกของการยุติการตั้งครรภ์ด้วยยา โดยองค์การอนามัยโลกใน 10 ประเทศทั่วโลก

การศึกษาโดยองค์การอนามัยโลกเป็นการศึกษาแบบ Randomized rontrolled trial เพื่อศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการใช้ยาในการยุติการตั้งครรภ์ (ยาทำแท้ง) ด้วยการกินยามิฟิพริสโตน 200 มิลลิกรัม จากนั้น 2 ชั่วโมง ตามด้วยยาไมโซโพรสตอลขนาด 400 หรือ 800 ไมโครกรัม ใช้เหน็บซ่องคลอด หรืออมใต้ลิ้น

3 อาการที่ปกติ และ 7 สัญญานที่ไม่ปกติหลังทำแท้ง (ยุติการตั้งครรภ์) เป็นอย่างไร

หลังยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัย ปัญหาอาจบรรเทาไปเปลาะหนึ่งแต่ผู้หญิงก็ยังคงต้องใสใจเพื่อดูแลตัวเองหลังยุติการตั้งครรภ์รวมไปถึงการดูแลอาการที่เกิดขึ้นเพื่อให้แน่ใจว่ายุติได้สมบูรณ์ไม่มีการติดเชื้อ ผู้หญิงควรสังเกตอาการตนเอง... หลังยุติการตั้งครรภ์ โดยทั่วไปจะมีเลือดออกทางช่องคลอดแต่จะลดลงเรื่อยๆ รู้สึกหน้าท้องตึงคล้ายกับเมื่อมีประจำเดือนนานประมาณ 1สัปตาห์ และมีอาการอ่อนเพลียปานกลางอาการเหล่านี้เกิดขึ้นได้และจะหายไปเองเราอาจรู้สึกผ่อนคลายจากความรู้สึกเครียด แต่ก็อาจรู้สึกหดหู่เศร้าใจเป็นระยะเวลาหนึ่งซึ่งเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงของระดับฮอร์โมน โดยทั่วไปอาการเหล่านี้จะค่อยๆ ดีขึ้นเอง โดยอาการข้างเคียงท่ีเกิดข้ึนได้ และอาการผิดปกติที่ต้องมาพบ แพทย์มีดังต่อไปนี้

ยายุติการตั้งครรภ์ (ยาทำแท้ง) คืออะไร ประกอบด้วยยาอะไรบ้าง

ยายุติการตั้งครรภ์ที่องค์การอนามัยโลกให้การยอมรับ ประกอบ ด้วยตัวยา 2 ชนิด คือ Mifepristone หรือ RU486 (200 มิลลิกรัม) และ Misoprostal หรือที่รู้จักกันในชื่อ ไซโตเทค Cytotec (200 ไมโครกรัม) ยา...

คำแนะนำ และข้อควรปฎิบัติในการใช้ชีวิตหลังยุติการตั้งครรภ์

ผู้หญิงหลายคนในโลกนี้มีประสบการณ์ยุติการตั้งครรภ์เช่นเดียวกับเรา แม้ว่าจะไม่ใช่ประสบการณ์ที่ดีนัก หรืออาจเลวร้าย แต่ก็ทำให้เราเรียนรู้และเข้าใจโลกมากยิ่งขึ้น ทำให้เราใช้ชีวิตได้อย่างระมัดระวังและเข้าใจมากขึ้น สิ่งที่ควรทำหลังยุติการตั้งครรภ์ให้กินยาที่ได้รับอย่างถูกต้องและครบถ้วน หากมีอาการปวดท้องให้กินยาแก้ปวดได้โดยใช้ยาพาราเซตามอล 500มิลลิกรัมกิน 2 เม็ดทุก6 ชั่วโมง โดยเริ่มทำกิจวัตรประจำวันตามปกติ เมื่อรู้สึกสบายดีขึ้นแล้วห้ามวางกระเป้าน้ำร้อนบนหน้าท้องในวันแรกของการรักษาแต่ให้วางกระเป้าน้ำแข็งแทนกรณีมีเลือดออกมากงดกินยาขับเลือดหรือยาดองเหล้าทุกชนิดหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่ต้องออกแรงมากๆ เช่น ยกของหนัก หรือออกกำลังกายหนักๆ ประมาณ 1-2 วันแม้ว่าจะมีเพศสัมพันธ์ได้หลังจากไม่มีเลือดออกทางช่องคลอดแล้ว...

หลังใช้ยายุติการตั้งครรภ์ อาการแท้งสมบูรณ์เป็นอย่างไร และถ้าไม่สมบูรณ์ควรทำอย่างไร

การยุติการตั้งครรภ์ ใช้ Mifepristone (ที่พบในชื่อการค้า RU486) และ Misoprostal (ไซโตเทค) สองตัวร่วมกัน พบว่ามีประสิทธิภาพดีกว่า หรืออาจใช้ Misoprostal เพียงตัวเดียวก็ได้ แต่ประสิทธิภาพจะลดลงเล็กน้อยโดย Mifepristone มีวิธีการใช้โดยการกินและดื่มน้ำตาม ไม่มีอาการข้างเคียง สำหรับ Misoprostal (ไซโตเทค) มีวิธีการใช้โดยอมใต้ลิ้น ห้ามกลืน...

การยุติการตั้งครรภ์ที่ไม่ปลอดภัย มีวิธีดูเบื้องต้นใน 4 ประเด็นดังต่อไปนี้

การยุติการตั้งครรภ์ที่ไม่ปลอดภัย มีวิธีดูเบื้องต้นใน 4 ประเด็นดังต่อไปนี้ สถานบริการ สถานบริการไม่มีสุขลักษณะที่ดี สภาพโดยทั่วไปไม่สมกับเป็นสถานบริการสุขภาพไม่มีเอกสารการจดทะเบียนแสดงให้เห็นชัดเจนในสถานบริการผู้ให้บริการ ผู้ให้บริการแอบอ้างว่าเป็นแพทย์ ไม่มีเอกสารประกอบวิชาชีพเวชกรรมแสดงให้เห็นชัดเจนที่สถานบริการวิธีการยุติการทำแท้ง วิธีการ : ใช้ของมีคมแทงไปที่ช่องคลอด/มดลูก , ฉีดน้ำ น้ำเกลือ หรือสารเคมีต่างๆ เข้าไปในช่องคลอด/มดลูก, การบีบ เหยียบ รีดที่ท้องน้อย  การใช้ยา : ไม่มีการซักถามอายุครรภ์ (โดยมักอ้างว่าใช้ยาได้ในทุกอายุครรภ์) ,  ไม่การซักประวัติการแพ้ยา และโรคประจำตัว, แหล่งที่ขายยาดูไม่น่าเชื่อถือ ไม่มีหน่วยงานอ้างอิง...

รู้หรือไม่ ยายุติตั้งครรภ์ (ทำแท้ง) ใช้ในอายุครรภ์เท่าไรจึงปลอดภัย

รู้หรือไม่ ? ยายุติตั้งครรภ์ใช้ในอายุครรภ์เท่าไรจึงปลอดภัย ตอบ อายุครรภ์มีความสำคัญมากต่อขนาดยา จำนวนเม็ดยา และระยะห่างของการใช้ การนับอายุครรภ์เองอาจพบความผิดพลาดได้ ดังนั้นจึงควรอัลตร้าซาวน์เพื่อความแน่นอน ผลตรวจอัลตร้าซาวน์ควรเป็นผลล่าสุด เช่น ตรวจเมื่อสองสัปดาห์ก่อน อายุครรภ์ 9 สัปดาห์ ปัจจุบันอายุครรภ์ก็จะเป็น 9+2 คือ 11 สัปดาห์  ตามแนวทางขององค์การอนามัยโลก การยุติการตั้งครรภ์ด้วยยาสามารถใช้ได้จนถึงอายุครรภ์ที่  24 สัปดาห์  สัปดาห์ แต่ว่าในแต่ละช่วงนั้นใช้ขนาดยา วิธีการใช้ ระยะห่างการใช้ยา...

การยุติการตั้งครรภ์ด้วยยา Medabon (ยาทำแท้ง) ในประเทศไทย

ปี 2555 ประเทศไทยได้นำยายุติการตั้งครรภ์ หรือ Medabon ซึ่งมีตัวยยามิฟิพริสโตน (หรือที่รู้จักในชื่อการค้า RU486) และ ไมโซโพรสตอล (ไซโตเทค) บรรจุในแผงเดียวกัน เพื่อใช้ในโครงการศึกษาวิจัยนำร่อง ผลการวิจัยพบว่า ยา Medabon มีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัยในการยุติตั้งครรภ์มากกว่าร้อยละ 95

9 ข้อมูลสำคัญที่ต้องรู้หากเลือกยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัย

เมื่อพิจารณาอย่างรอบคอบแล้วว่าตัวเองยังไม่มีความพร้อมที่จะตั้งครรภ์ต่อไปได้ เพื่อให้ปลอดภัยกับผู้หญิงมากที่สุด ควรเลือกยุติเมื่อตั้งท้องไม่เกิน 12 สัปดาห์ เพราะสามารถทำได้ที่คลินิก หากเกินกว่านั้นต้องรับบริการที่โรงพยาบาล และสามารถยุติได้จนถึงอายุครรภ์ที่ 24-26 สัปดาห์ เทคโนโลยีทางการแพทย์ในปัจจุบันสามารถช่วยให้การยุติการตั้งครรภ์เป็นไปอย่างปลอดภัย ที่สำคัญการยุติการตั้งครรภ์ในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นการใช้ยา หรือเครื่องดูดสุญญากาศ จะต้องให้บริการโดยแพทย์ 9 ข้อมูลสำคัญที่ต้องรู้หากเลือกยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัย ข้อมูลที่ 1 การยุติการตั้งครรภ์มีความปลอดภัยมีผลข้างเคียง และเสี่ยงต่อชีวิตน้อยกว่าการคลอดบุตร แต่ความเสี่ยงจะมากหากไปทำแท้งไม่ปลอดภัย เช่น การซื้อยาทางอินเทอร์เน็ต การรับบริการกับผู้ให้บริการไม่ใช่แพทย์ด้วยวิธีการที่ไม่ปลอดภัย เป็นต้น ข้อมูลที่ 2 การยุติการตั้งครรภ์ที่อายุครรภ์ยิ่งน้อย...
error: RSATHAI.org Content is protected System!!