จับแล้ว! หลอกขายยาทำแท้ง 943 เม็ด หากินบนความเจ็บปวดผู้หญิง

0
การเลือกตัดสินใจซื้อยาทำแท้งออนไลน์ ยังคงมีความเสี่ยง เพราะยังมีคนฉวยโอกาส บ้างไม่ได้รับยา และหากได้รับยา เราไม่สามารถรู้ได้เลยว่า ยาที่จะได้รับนั้นเป็นยาจริงหรือปลอม ขนาดของยา และวิธีการใช้ถูกต้องเหมาะสมตามอายุครรภ์หรือไม่ ยุติการตั้งครรภ์ หรือทำแท้ง เป็นหนึ่งในทางเลือกเมื่อท้องไม่พร้อม หากพิจารณา ทบทวนอย่างรอบคอบแล้วว่าตัวเอง ยังไม่มีความพร้อมที่จะท้องต่อไป และเลี้ยงดูเด็กในระยะยาวได้อย่างมีคุณภาพ จำเป็นต้องยุติการตั้งท้อง เพื่อให้ปลอดภัยกับผู้หญิงมากที่สุด ควรเข้าสู่บริการโดยเร็วที่สุด ในอายุครรภ์ที่น้อยกว่า 12 สัปดาห์ หรือ 3...

ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขประมวลกฎหมายอาญา ว่าด้วยความผิดฐานทำแท้งผ่านการพิจารณาของวุฒิสภาแล้วเมื่อวันที่ 25 มกราคมที่ผ่านมา…แล้วยังไงต่อ?

2
อาจารย์รณกรณ์ บุญมี จากคณะนิติศาสตร์ ธรรมศาสตร์ อธิบายดังนี้ขั้นต่อไปก็คือการทูลเกล้า และหลังจากที่ทรงลงพระปรมาภิไธยกฎหมายฉบับนี้ก็จะไปแก้ไขประมวลกฎหมายอาญา 2 มาตรา คือ มาตรา 301 และ 305 โดยมีสาระสำคัญดังนี้ 1. อายุครรภ์ไม่เกิน 12 สัปดาห์ 1.1 ตัวหญิงเจ้าของครรภ์ก) หญิงทำเอง = หญิงไม่ผิด ข)...

Breaking news : ศาลจังหวัดหัวหิน มีคำพิพากษา “ยกฟ้อง” พญ.ศรีสมัย ในข้อกล่าวหาทำแท้งผิดกฎหมาย

1
มีการพิจารณาคดีที่ปรากฏเป็นข่าวดังเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ที่พญ.ศรีสมัย เชื้อชาติ (แพทย์อาสา RSA) ถูกกล่าวหาว่าทำแท้งผิดกฎหมายมีคำถามมากมายว่า แพทย์ที่ช่วยเหลือผู้หญิงให้พ้นทุกข์จากการท้องไม่พร้อมยุติการตั้งครรภ์ได้อย่างปลอดภัย ไฉนจึงต้องตกเป็นผู้ต้องหา? และที่สำคัญ ตำรวจได้ติดตามออกหมายจับผู้หญิงที่เข้ารับบริการจำนวนหนึ่งเพื่อฟ้องทางอาญาฐานทำแท้งด้วยพญ.ศรีสมัยได้ยื่นเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญ และศาลฯ ได้รับคำร้องในเดือนพฤศจิกายนในปีเดียวกัน หมอเคยปรารภว่า “การแก้กฎหมายทำแท้งที่ไม่เป็นธรรมสำเร็จได้ในบางประเทศ เกิดจากการที่มีหมอถูกดำเนินคดี ถ้าหมอจะต้องเป็นคนคนนั้น หมอก็ยินดี..”กว่าสองปีที่กระบวนการยุติธรรมค่อยๆ ดำเนินไป สำหรับเครือข่ายอาสา RSA นี่คือข้อท้าทายที่ยิ่งใหญ่สำหรับการให้บริการที่ปลอดภัยกับผู้หญิงว่า เราจะยืนหยัดต่อไปหรือไม่ ความเข้าใจและกำลังใจนั้นสำคัญเป็นที่สุด19...

ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่โครงการ เพื่อร่วมงานกับเครือข่ายอาสา RSA

0
เรากำลังเปิดรับสมัคร 'เจ้าหน้าที่โครงการ' เพื่อร่วมงานกับเครือข่ายอาสา RSA คุณสมบัติ จบการศึกษาระดับปริญญาตรีมีประสบการณ์ทำงานด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ และการตั้งครรภ์หรืองานสุขภาพที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 2 ปีใช้โปรแกรม Word, Excel, PowerPoint และโปรแกรมอื่นๆที่เกี่ยวข้องได้อย่างชำนาญมีความรู้และทักษะในการติดต่อประสานงานมีทัศนะและความเข้าใจต่อประเด็นการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น และการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัยทางการแพทย์ ระยะเวลาปฏิบัติงาน ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2563 ถึงเดือนมกราคม 2565 (รวมเวลา 15 เดือน) อัตราค่าจ้าง  เดือนละ 20,000 บาท ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 1...

การเดินทางอันยาวไกลจากรุ่นสู่รุ่น… พันธกิจที่ต้องสานต่อเพื่อคุณภาพชีวิตของผู้หญิงท้องไม่พร้อม

0
เกือบครึ่งศตวรรษ (46 ปี) ของการเดินทาง เพื่อการต่อสู้และขับเคลื่อนสิทธิของผู้หญิงท้องไม่พร้อม และความเท่าเทียมเพื่อผู้หญิง ในการคิดและตัดสินใจบนทางเลือกที่เหมาะสมและแตกต่างของชีวิต สู่การออกเดินขบวนรณรงค์ ในปี 2563 เพื่อให้ประกาศให้สังคมไทยทราบถึงความสำคัญของการยุติการตั้งครรภ์ (ทำแท้ง) บนสถานการณ์ที่ไม่พร้อม ที่ปลอดภัยและถูกกฎหมาย ณ สกายวอล์คปทุมวัน ชี้ให้เห็นข้อเท็จจริงทางสังคมที่เป็นผลจากการมีข้อจำกัดทางกฎหมาย อันนำไปสู่บริการยุติการตั้งครรภ์ที่ไม่ปลอดภัย (ทำแท้ง) ซึ่งทำให้ผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อมต้องได้รับบาดเจ็บ ติดเชื้อ และเสียชีวิต ยังคงมีอยู่ รวมถึงทัศนะทางสังคมที่ตีตราและปิดกั้นทางเลือกในการยุติการตั้งครรภ์ (ทำแท้ง) ทำให้ผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม...

ผู้แทนพรรคการเมืองแสดงเจตนารมณ์ต่องานเพื่อสิทธิของผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม

0
เมื่อการทำแท้งไม่ใช่เรื่องที่จะตัดสินได้ในแง่มุมเดียว เราอยู่ในสังคมที่ประกอบไปด้วยหลายส่วนที่ต้องช่วยกันผลักดัน และผู้แทนพรรคการเมืองซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนเชิงนโยบาย ได้เข้าร่วมแสดงเจตนารมณ์ต่องานเพื่อสิทธิของผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อมว่า พรรคการเมืองต่างเห็นถึงความสำคัญในเรื่องของการทำแท้งที่ปลอดภัยเช่นกัน และควรมีการร่วมกันผลักดันเพื่อพัฒนาและแก้ไขกฎหมายท่ียังล้าหลังอยู่ โดยในวันงานแต่ละพรรคได้อ่านเรื่องราวร้องขอความช่วยเหลือซึ่งเป็นเคสที่เกิดขึ้นจริงจากกลุ่มทำทาง ที่ได้ให้บริการปรึกษาแก่ผู้หญิงที่ต้องเผชิญสถานการณ์ท้องไม่พร้อม และการยุติการตั้งครรภ์ จำนวน 5 กรณีศึกษา ซึ่งตัวแทนจากพรรคการเมืองต่างๆ ได้ให้ความเห็น และกล่าวถึงนโยบายของพรรคการเมืองแต่ละพรรคที่ต่างมีเจตนารมณ์อยากให้ผู้หญิงเข้าถึงบริการที่ปลอดภัย และเป็นทางเลือกที่ไม่ถูกปิดกั้นโดยข้อกฎหมาย ให้เรื่องการทำแท้งเป็นสิทธิเสรีภาพของผู้หญิงสามารถตัดสินใจในการเลือกได้เอง โดยพรรคการเมืองพร้อมรับฟังเสียงของประชาชนในช่วงการเสวนาได้มีผู้แทนพรรคการเมืองประกอบไปด้วย 1) ผู้แทนพรรคก้าวไกล (คุณชัยธวัช ตุลาธน)2) ผู้แทนพรรคเพื่อไทย (คุณณิชกมล...

พันธกิจที่ต้องสานต่อ : กฎหมายที่ไม่เป็นธรรมเรื่องการทำแท้ง ทำไมต้องยกเลิกมาตรา 301

0
กฎหมายที่มีอยู่ไม่เป็นธรรมอย่างไร ?คุณสุไลพร ชลวิไล กลุ่มทำทาง ยังมองว่ากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการทำแท้ง ยังเป็นปัญหาที่ต้องร่วมกันแก้ไข โดยอยากให้มองว่าการทำแท้งเป็นสิทธิมนุษยชนของผู้หญิงที่สามารถมีสิทธิในการตัดสินใจต่อเนื้อตัวร่างกายของตัวเอง จากเดิมที่ผ่านมาการขอแก้ไขกฎหมายมีความยากลำบากในการเข้าร่วมเสนอ หรือ ข้อเรียกร้องต่างๆ อยากให้มีการรับฟังจากเสียงที่เรียกร้องอย่างจริงจังและจะต้องตั้งอยู่ในความเป็นธรรมที่ควรยึดถือตามนานาชาติได้แล้ว กฏหมายของไทยยังใช้การอิงสมัยเก่าโบราณที่ไม่เป็นธรรมต่อผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อมเสียงของหมอทำแท้งที่ไม่มีใครได้ยินนพ.วรชาติ มีวาสนา เครือข่ายอาสา RSA ให้ความเห็นว่า การเปิดให้สังคมมีเวทีสาธารณะในการพูดคุยถกเถียงในเรื่องการทำแท้งอย่างไรจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดในปัจจุบัน จะต้องตั้งคำถามการให้สิทธิในการทำแท้งของผู้หญิงตลอดการตั้งครรภ์หรือไม่ สิทธิการเกิดของตัวอ่อนอยู่ตรงไหน การทำแท้งเป็นการบริการสุขภาพที่ทุกแห่งต้องให้บริการหรือไม่ รัฐจะมีบทบาทอย่างไรในการโอบอุ้มผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม ทั้งในแง่การท้องต่อและการทำแท้ง หมดยุคแล้วที่จะต้องบังคับให้ทุกคนอยู่ภายใต้กฎหมายที่ไม่เป็นธรรมของทุกคนในประเทศไทย ไม่เลือกปฏิบัติต่อหญิงหรือชาย...

พันธกิจที่ต้องสานต่อเพื่อปลดแอกผู้หญิงจากกฎหมายทำแท้ง

0
จากการพูดคุยในเวทีสาธารณะในช่วงบ่าย ในหัวข้อ “พันธกิจที่ต้องสานต่อเพื่อปลดแอกผู้หญิงจากกฎหมายทำแท้ง” ซึ่งมีการให้ความคิดเห็นที่เข้มข้น ในเนื้อหาเรื่องการปลดแอกผู้หญิงจากกฎหมายทำแท้ง เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ ขจัดความอยุติธรรม และลดอัตราตายของผู้หญิง และเพิ่มระบบสวัสดิการที่ยังเป็นช่องว่างสำหรับผู้หญิง ว่าด้วยแนวคิดจาก คุณชุมาพร แต่งเกลี้ยง คณะทำงานผู้หญิงปลดแอก ซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่ที่เข้ามาเป็นส่วนร่วมในการผลักดันให้การทำแท้งได้อย่างปลอดภัย โดยมองว่าหากมีการระบบการเมืองที่ดีการทำแท้งจะต้องปลอดภัยตามมาด้วยเช่นกัน ที่ผ่านมาได้รณรงค์เรื่องนี้มาตลอด โดยทางคณะทำงานจะต้องลุกขึ้นมาจากการกดขี่ในทางการเมืองที่ผู้ชายเป็นใหญ่ จะต้องมีการเปลี่ยนแปลง โดยต้องใช้ความกล้าและความกลัว เพื่อปกป้องผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม ให้มีทางเลือกและเปลี่ยนแปลงอย่างจริงจัง ยังคงเคลื่อนไหวต่อไปเพื่อสามารถส่งเสียงออกไปสู่สาธารณะให้ได้ว่าด้วยมายาคติต่อผู้หญิง โดย คุณโชติรส...

ชีวิตและสิทธิของหญิงท้องไม่พร้อม : ความสำเร็จและพันธกิจที่ต้องสานต่อ … “แต่..ยังมีช่องว่างที่ต้องการพัฒนา”

0
การตีตราสังคมต่อเรื่องทำแท้งยังคงดำรงอยู่ ...เปิดด้วยทัศนะด้วย รศ.ดร.ชลิดาภรณ์ ส่งสัมพันธ์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาตร์ ในช่วงที่ผ่านมาเราจะได้ยินคำว่าท้องไม่ท้อง แท้งไม่แท้ง กันมาตลอด ซึ่งเป็นกระแสที่สังคมเริ่มมีการพูดถึงกัน นั่นแสดงให้เห็นว่ามีการถกเถียงกันว่าถูกหรือไม่ถูก อย่างที่เรารู้กันมาตลอดว่าความเชื่อของคนในสังคมเรื่อง SEX กับการเจริญพันธุ์ ที่คนส่วนมากเห็นร่วมกันคือ จะต้องเกิดจากสถานการณ์ “การแต่งงานแบบผัวเดียวเมียเดียว” และจะต้องมีความรับผิดชอบในการดูแลทารกที่เกิดมา ความเชื่อนี้มันเกาะกุมคนในสังคมมานาน และเป็นตัวกำหนดที่ตัดสินความผิด ความไม่ถูกต้องหากไม่ทำตาม ในสังคมหากมีการท้องขึ้นมาแบบไม่ใช่ผัวเดียวเมียเดียว อาจเกิดจากการผิดพลาด จากหลายๆ...

ความสำเร็จของการดำเนินงานโครงการพัฒนาเครือข่ายบริการที่ปลอดภัย

0
ในงานเสวนาและรณรงค์ชีวิตและสิทธิของหญิงท้องไม่พร้อม เนื่องในวันยุติการตั้งครรภ์เพื่อให้หญิงท้องไม่พร้อมเข้าถึงการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัยและถูกกฎหมาย ในหัวข้อ “ความสำเร็จของการดำเนินงานโครงการพัฒนาเครือข่ายบริการที่ปลอดภัย”"การสร้างการเข้าถึงบริการที่ปรึกษาทางเลือกเมื่อท้องไม่พร้อมต้องให้ความสำคัญ การมีทางเลือกดีกว่าไม่มีทางเลือก" วิทยากรโดย คุณสมวงศ์ อุไรวัฒนา หัวหน้าศูนย์ปรึกษาเอดส์และท้องไม่พร้อม 1663 กล่าวว่า การสร้างการเข้าถึงบริการปรึกษาทางเลือกเมื่อท้องไม่พร้อมจะต้องให้ความสำคัญโดยจะต้องให้ทางเลือกแก่ผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม จากผลการดำเนินงานของศูนย์ปรึกษาเอดส์และท้องไม่พร้อม 1663 พบว่า มีการให้การปรึกษาเกี่ยวกับเอดส์และท้องไม่พร้อมมาตั้งแต่ปี 56 จำนวนของผู้ที่โทรมาขอการปรึกษามีปริมาณมากขึ้นเรื่อย ๆ สายที่โทรเข้ามาปรึกษาอยากยุติการตั้งครรภ์ที่ทางศูนย์สามารถส่งต่อไปยังหน่วยที่เกี่ยวข้องต่อไปได้ และยังมีอีกส่วนหนึ่งที่อยากยุติการตั้งครรภ์ไม่พร้อมและไม่สามารถยุติการตั้งครรภ์ ได้เนื่องจากอายุครรภ์สูงเกินกว่าที่จะยุติได้ ซึ่งเป็นการท้องต่อในความไม่พร้อม แนะนำว่าผู้หญิงควรมีทางเลือกดีกว่าไม่มีทางเลือก...

เรื่องราวอัพเดทใหม่

ผู้ชายทอดทิ้ง เธอทุกข์ทรมาน ต้องรัดคาดท้องไม่ให้โตขึ้นมา

0
ผมมันเป็นพวกเจ้าคิดเจ้าแค้น เรื่องนี้พ่อรู้ดี ด้วยเหตุนี้นึ่เองที่ทำให้พ่อไม่ค่อยจะเล่าเรื่องราวของความขัดแย้งของครอบครัวพี่น้องของพ่อให้ฟังถ้าไม่จำเป็น แต่ก็แปลก ที่ก่อนพ่อจะตายไปเพียงไม่นานนั้น พ่อกลับเล่าเรื่องราวมากมายให้ผมฟัง กระทั่งการฝากฝังให้ช่วยดูแลแม่ ประหนึ่งพ่อจะรู้ถึงวันสุดท้ายของตัวเองและก็เป็นไปตามคาด ผมรู้สึกได้ถึงความเจ็บแค้นและฝังใจเจ็บ..............................................................................................................“หมอแค่อยากจะบอกว่า ลักษณะของเซลล์มะเร็งที่เธอเป็นอยู่นั้นมันพบเป็นส่วนน้อย พบไม่บ่อยหรอก การรักษามันจึงไม่เหมือนคนอื่นๆ” ผู้หญิงที่ผมพูดคุยด้วยอยู่นั้นคือหญิงสาวที่มีแค่เกือบ ๔๐ ปี เธอกำลังต่อสู้อยู่กับโรคมะเร็งที่ปากมดลูกโดยการรับเคมีบำบัด อายุเธอยังน้อยเมื่อเทียบกับคนไข้คนอื่นๆที่เป็นโรคเดียวกับเธอ“หมอว่าหนูจะอยู่ได้อีกนานเท่าไหร่คะ” “ไม่รู้ว่ะ ขึ้นอยู่กับสวรรค์ หมอกำหนดไม่ได้” ผมยิ้มให้ สำหรับคนที่ถามออกมาแบบนี้ย่อมมีอะไรน่าสนใจ“แล้วเธอคิดว่ายังไงล่ะ”“หมอที่นู่นบอกว่าอย่างเก่งก็ปีครึ่ง” เธออ้างถึงหมอประจำโรงพยาบาลจังหวัดที่ส่งตัวเธอมารักษา“เอาอย่างนี้ ฉันจะเล่าให้ฟัง”...