แนวคิด เหตุผล และข้อเท็จจริง การปรับแก้กฎหมายทำแท้งประเทศไทย

แนวคิด เหตุผล และข้อเท็จจริงในการปรับแก้ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 301-305 ให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ ตามคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 เสนอโดย เครือข่ายสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม และ เครือข่ายอาสา...

ต้องรู้ !! การทำแท้งในประเทศไทยไม่ได้ผิดกฎหมายทั้งหมด

การทำแท้งในประเทศไทยไม่ได้ผิดกฎหมายทั้งหมด กฎหมายอนุญาตให้ผู้หญิงสามารถตัดสินใจทำแท้งได้โดยแพทย์ โดยมีข้อบ่งชี้เหตุผลทางการแพทย์เพื่อสุขภาพและชีวิตของหญิงตั้งครรภ์ รวมทั้งการตั้งครรภ์ที่เกิดจากความผิดทางเพศ ดังต่อไปนี้ 1. การตั้งครรภ์นั้นส่งผลเสียต่อชีวิตหรือสุขภาพทางกายของผู้หญิง 2. การตั้งครรภ์ที่เกิดจากการถูกข่มขืนกระทำชำเรา  3. การตั้งครรภ์ในเด็กหญิงที่อายุไม่เกิน 15 ปี...

การทำแท้งมิใช่ความอาญา แต่คือบริการสุขภาพ

โครงการพัฒนาเครือข่ายบริการทางเลือกที่ปลอดภัยและเป็นมิตร สำหรับวัยรุ่นและผู้หญิงที่ตั้งครรภ์ไม่พร้อม ร่วมกับ สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข กำหนดจัดการเสวนาเชิงนโยบาย “ผ่าทางตันกฎหมายทำแท้งไทย : การทำแท้งมิใช่ความอาญา แต่คือบริการสุขภาพ !” ในวันที่ 12 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมกำธร สุวรรณกิจ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข...

วิเคราะห์กรณีศาลรัฐธรรมนูญเสียงข้างมาก มีมติกรณีหญิงทำแท้งผิดกฎหมาย ขัดต่อรัฐธรรมนูญ

https://www.youtube.com/watch?v=TahazEo8kM8&feature=youtu.be วิเคราะห์กรณีศาลรัฐธรรมนูญเสียงข้างมาก มีมติกรณีหญิงทำแท้งผิดกฎหมาย ขัดต่อรัฐธรรมนูญ กับการปรับแก้กฎหมายให้เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบัน และเปิดมุมมองเปลี่ยนวิธีคิดคนในสังคมที่ยังมองว่าการทำแท้งเป็นอาชญากรรม ดำเนินรายการโดย วราวิทย์ ฉิมมณี ผู้ร่วมสนทนา รศ.ดร.กฤตยา อาชวนิจกุล...

ท้องวัยทอง ท้องไม่พร้อม ไม่ใช่แค่วัยรุ่น แต่เป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้กับทุกช่วงวัย

ไม่ใช่แค่สาวน้อยวัยใส คุณแม่บ้านก็มีปัญหา ‘ท้องไม่พร้อม’ ให้หนักใจเช่นกัน “เมนไม่มา 2-3 เดือนก็นึกว่า เออ คงเริ่มจะหมดแล้วมั้ง พอเข้าเดือนที่ 4 รู้สึกเวียนหัวแปลกๆ เลยชักไม่แน่ใจ ไปตรวจที่โรงพยาบาล หมอบอกว่าท้อง ร้องไห้โฮเลย หมอพยาบาลตกใจกันหมด จะมีลูกตอนนี้ได้ยังไง ขอทำแท้งหมอก็ไม่ยอม...

วัยรุ่น Gen ใหม่ ใช้ถุงยางอนามัยเพิ่มขึ้น

รู้ไหม... ว่าประเทศไทยมีการส่งออกถุงยางอนามัย เป็นอันดับ 1 ของโลก ข้อมูลในปี พ.ศ. 2559 มีสัดส่วนมูลค่าการส่งออกประมาณร้อยละ 22.10 (มูลค่า 4,894 ล้านบาท) รองลงมาคือ จีน (ประมาณร้อยละ 16.23, มูลค่า 3,595 ล้านบาท) และมาเลเซีย (ประมาณร้อยละ...

ความเจ็บปวดก่อนลมหายใจสุดท้าย

เมื่อวานนี้มีข่าวการเสียชีวิตของนักศึกษาที่ท้องไม่พร้อม และตัดสินใจเลือกยุติการตั้งครรภ์ โดยวิธีที่ไม่ปลอดภัย ด้วยการใช้ยาทำแท้งเอง เป็นความสูญเสียที่ไม่ควรเกิดขึ้น ผู้หญิงควรมีทางเลือก และควรได้เข้ารับบริการเมื่อท้องไม่พร้อมอย่างมีศักดิ์ศรี  เขาต้องเจ็บปวดขนาดไหน… กว่าลมหายใจสุดท้ายจะหมดไป… บทเรียนชีวิตที่สอนคนข้างหลังอย่างพวกเรา ให้ระวังการถูกหลอก ขายยาทำแท้งออนไลน์ และการตายอย่างเดียวดาย ที่ปวดหัวใจที่สุด… จากการถามความคิดเห็นญาติและผู้หญิงท้องไม่พร้อมถึงเหตุผลที่เลือกซื้อยาทำแท้งทางเว็บไซต์ว่าทำไมจึงซื้อ คำตอบที่ได้คือ...

แสงสว่างของบริการยุติการตั้งครรภ์ ทำแท้งที่ปลอดภัยที่เด่นชัดขึ้น

เรื่องเล่าหลังการอบรม "นวัตกรรมการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัย" วันที่ 20-21 มกราคม 2563 การอบรมสองวันนี้ ตอกย้ำความมั่นใจของฉันว่า… “จากนี้ไปผู้หญิงจะสามารถเลือก… และตัดสินใจ ในสถานการณ์หนึ่งของชีวิตได้อย่างปลอดภัยจริงๆ ” ท้องไม่พร้อม และทางเลือกยุติการตั้งครรภ์หรือทำแท้ง เป็นสถานการณ์หนึ่งของชีวิตผู้หญิงที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้เสมอ ฉันคงไม่ตามหาจุดเริ่มต้นของเรื่องราวว่าทำไมผู้หญิงคนหนึ่งถึงท้องไม่พร้อมได้ เพราะต่างมีเหตุผลที่หลากหลาย แต่หากเมื่ออยู่ในสถานการณ์ที่ต้องเผชิญนั้นแล้ว การตัดสินใจทางเลือกมีเพียง 2 ทาง คือ...

เราไม่ได้อยากสนับสนุนให้มีคนมาทำแท้งเยอะๆ แต่เราอยากให้ช่วยหันมามองกันว่าจะช่วยเหลือคนที่ท้องไม่พร้อมได้อย่างไร

เรื่องเล่าจากห้องน้ำสาธารณะเรื่องที่สอง “โรงแรม” อย่างที่บอกไปเมื่อวาน ว่าผมขึ้นมากรุงเทพฯ ครั้งนี้เพื่อประชุมเรื่องการจัดบริการทำแท้ง งานนี้ถูกจัดขึ้นที่โรงแรมแห่งหนึ่งในถนนสุขุมวิท ผมได้ร่วมเป็นวิทยากรพูดเรื่องการใช้หลอดดูดสุญญากาศแทนเหล็กขูดแบบโบราณ เนื้อหาในการประชุมมันดีมาก เริ่มจากภาพรวมของการทำแท้ง อันตรายจากการทำแท้ง มุมมองของผู้ที่เจอคนมาขอทำแท้ง อันหลังนี่น่าสนใจ เพราะบรรดาน้องๆ หมอและพยาบาลที่มาร่วมอบรมนั้น บางคนอาจจะยังรู้สึกกระอักกระอ่วน...

การประชุมชี้แจงการบริหารจัดบริการยายุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัยในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

วันนี้ 25 ธันวาคม 2562 กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข จัดการประชุมชี้แจงการบริหารจัดบริการยายุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัยในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ณ โรงแรมทีเค พาเลซ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร โดยการสนับสนุนงบประมาณจาก สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับหน่วยบริการที่ขึ้นทะเบียนการใช้ยายุติการยุติการตั้งครรภ์ ตลอดจนหน่วยงานภาคีเครือข่าย เพื่อให้การจัดบริการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัยด้วยยา (Medabon)...

เรื่องราวอัพเดทใหม่

ม.301 และ 305 ในมุมของแพทย์ผู้ให้บริการ

https://youtu.be/1C1YK52QLBQ นายแพทย์วรชาติ มีวาสนา ผู้แทนเครือข่าย RSA (Referral System for Safe Abortion) โครงการเครือข่ายบริการทางเลือกสำหรับวัยรุ่นและผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม จัดการเสวนาเชิงนโนบาย ผ่าทางตันกฎหมายทำแท้งไทย "ทำแท้งมิใช่ความอาญา แต่คือบริการสุขภาพ !! " เมื่อวันที่...
error: RSATHAI.org Content is protected System!!