Breaking news : ศาลจังหวัดหัวหิน มีคำพิพากษา “ยกฟ้อง” พญ.ศรีสมัย ในข้อกล่าวหาทำแท้งผิดกฎหมาย

มีการพิจารณาคดีที่ปรากฏเป็นข่าวดังเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ที่พญ.ศรีสมัย เชื้อชาติ (แพทย์อาสา RSA) ถูกกล่าวหาว่าทำแท้งผิดกฎหมายมีคำถามมากมายว่า แพทย์ที่ช่วยเหลือผู้หญิงให้พ้นทุกข์จากการท้องไม่พร้อมยุติการตั้งครรภ์ได้อย่างปลอดภัย ไฉนจึงต้องตกเป็นผู้ต้องหา? และที่สำคัญ ตำรวจได้ติดตามออกหมายจับผู้หญิงที่เข้ารับบริการจำนวนหนึ่งเพื่อฟ้องทางอาญาฐานทำแท้งด้วยพญ.ศรีสมัยได้ยื่นเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญ และศาลฯ ได้รับคำร้องในเดือนพฤศจิกายนในปีเดียวกัน หมอเคยปรารภว่า “การแก้กฎหมายทำแท้งที่ไม่เป็นธรรมสำเร็จได้ในบางประเทศ เกิดจากการที่มีหมอถูกดำเนินคดี ถ้าหมอจะต้องเป็นคนคนนั้น หมอก็ยินดี..”กว่าสองปีที่กระบวนการยุติธรรมค่อยๆ ดำเนินไป สำหรับเครือข่ายอาสา RSA...

ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่โครงการ เพื่อร่วมงานกับเครือข่ายอาสา RSA

เรากำลังเปิดรับสมัคร 'เจ้าหน้าที่โครงการ' เพื่อร่วมงานกับเครือข่ายอาสา RSA คุณสมบัติ จบการศึกษาระดับปริญญาตรีมีประสบการณ์ทำงานด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ และการตั้งครรภ์หรืองานสุขภาพที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 2 ปีใช้โปรแกรม Word, Excel, PowerPoint และโปรแกรมอื่นๆที่เกี่ยวข้องได้อย่างชำนาญมีความรู้และทักษะในการติดต่อประสานงานมีทัศนะและความเข้าใจต่อประเด็นการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น และการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัยทางการแพทย์

การเดินทางอันยาวไกลจากรุ่นสู่รุ่น… พันธกิจที่ต้องสานต่อเพื่อคุณภาพชีวิตของผู้หญิงท้องไม่พร้อม

เกือบครึ่งศตวรรษ (46 ปี) ของการเดินทาง เพื่อการต่อสู้และขับเคลื่อนสิทธิของผู้หญิงท้องไม่พร้อม และความเท่าเทียมเพื่อผู้หญิง ในการคิดและตัดสินใจบนทางเลือกที่เหมาะสมและแตกต่างของชีวิต สู่การออกเดินขบวนรณรงค์ ในปี 2563 เพื่อให้ประกาศให้สังคมไทยทราบถึงความสำคัญของการยุติการตั้งครรภ์ (ทำแท้ง) บนสถานการณ์ที่ไม่พร้อม ที่ปลอดภัยและถูกกฎหมาย ณ สกายวอล์คปทุมวัน ชี้ให้เห็นข้อเท็จจริงทางสังคมที่เป็นผลจากการมีข้อจำกัดทางกฎหมาย อันนำไปสู่บริการยุติการตั้งครรภ์ที่ไม่ปลอดภัย (ทำแท้ง)...

ผู้แทนพรรคการเมืองแสดงเจตนารมณ์ต่องานเพื่อสิทธิของผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม

เมื่อการทำแท้งไม่ใช่เรื่องที่จะตัดสินได้ในแง่มุมเดียว เราอยู่ในสังคมที่ประกอบไปด้วยหลายส่วนที่ต้องช่วยกันผลักดัน และผู้แทนพรรคการเมืองซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนเชิงนโยบาย ได้เข้าร่วมแสดงเจตนารมณ์ต่องานเพื่อสิทธิของผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อมว่า พรรคการเมืองต่างเห็นถึงความสำคัญในเรื่องของการทำแท้งที่ปลอดภัยเช่นกัน และควรมีการร่วมกันผลักดันเพื่อพัฒนาและแก้ไขกฎหมายท่ียังล้าหลังอยู่ โดยในวันงานแต่ละพรรคได้อ่านเรื่องราวร้องขอความช่วยเหลือซึ่งเป็นเคสที่เกิดขึ้นจริงจากกลุ่มทำทาง ที่ได้ให้บริการปรึกษาแก่ผู้หญิงที่ต้องเผชิญสถานการณ์ท้องไม่พร้อม และการยุติการตั้งครรภ์ จำนวน 5 กรณีศึกษา ซึ่งตัวแทนจากพรรคการเมืองต่างๆ ได้ให้ความเห็น และกล่าวถึงนโยบายของพรรคการเมืองแต่ละพรรคที่ต่างมีเจตนารมณ์อยากให้ผู้หญิงเข้าถึงบริการที่ปลอดภัย และเป็นทางเลือกที่ไม่ถูกปิดกั้นโดยข้อกฎหมาย ให้เรื่องการทำแท้งเป็นสิทธิเสรีภาพของผู้หญิงสามารถตัดสินใจในการเลือกได้เอง โดยพรรคการเมืองพร้อมรับฟังเสียงของประชาชนในช่วงการเสวนาได้มีผู้แทนพรรคการเมืองประกอบไปด้วย 1) ผู้แทนพรรคก้าวไกล (คุณชัยธวัช ตุลาธน)2)...

พันธกิจที่ต้องสานต่อ : กฎหมายที่ไม่เป็นธรรมเรื่องการทำแท้ง ทำไมต้องยกเลิกมาตรา 301

กฎหมายที่มีอยู่ไม่เป็นธรรมอย่างไร ?คุณสุไลพร ชลวิไล กลุ่มทำทาง ยังมองว่ากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการทำแท้ง ยังเป็นปัญหาที่ต้องร่วมกันแก้ไข โดยอยากให้มองว่าการทำแท้งเป็นสิทธิมนุษยชนของผู้หญิงที่สามารถมีสิทธิในการตัดสินใจต่อเนื้อตัวร่างกายของตัวเอง จากเดิมที่ผ่านมาการขอแก้ไขกฎหมายมีความยากลำบากในการเข้าร่วมเสนอ หรือ ข้อเรียกร้องต่างๆ อยากให้มีการรับฟังจากเสียงที่เรียกร้องอย่างจริงจังและจะต้องตั้งอยู่ในความเป็นธรรมที่ควรยึดถือตามนานาชาติได้แล้ว กฏหมายของไทยยังใช้การอิงสมัยเก่าโบราณที่ไม่เป็นธรรมต่อผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อมเสียงของหมอทำแท้งที่ไม่มีใครได้ยินนพ.วรชาติ มีวาสนา เครือข่ายอาสา RSA ให้ความเห็นว่า การเปิดให้ให้สังคมมีเวทีสาธารณะในการพูดคุยถกเถียงในเรื่องการทำแท้งอย่างไรจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดในปัจจุบัน จะต้องตั้งคำถามการให้สิทธิในการทำแท้งของผู้หญิงตลอดการตั้งครรภ์หรือไม่ สิทธิการเกิดของตัวอ่อนอยู่ตรงไหน การทำแท้งเป็นการบริการสุขภาพที่ทุกแห่งต้องให้บริการหรือไม่ รัฐจะมีบทบาทอย่างไรในการโอบอุ้มผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม ทั้งในแง่การท้องต่อและการทำแท้ง...

พันธกิจที่ต้องสานต่อเพื่อปลดแอกผู้หญิงจากกฎหมายทำแท้ง

จากการพูดคุยในเวทีสาธารณะในช่วงบ่าย ในหัวข้อ “พันธกิจที่ต้องสานต่อเพื่อปลดแอกผู้หญิงจากกฎหมายทำแท้ง” ซึ่งมีการให้ความคิดเห็นที่เข้มข้น ในเนื้อหาเรื่องการปลดแอกผู้หญิงจากกฎหมายทำแท้ง เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ ขจัดความอยุติธรรม และลดอัตราตายของผู้หญิง และเพิ่มระบบสวัสดิการที่ยังเป็นช่องว่างสำหรับผู้หญิง ว่าด้วยแนวคิดจาก คุณชุมาพร แต่งเกลี้ยง คณะทำงานผู้หญิงปลดแอก ซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่ที่เข้ามาเป็นส่วนร่วมในการผลักดันให้การทำแท้งได้อย่างปลอดภัย โดยมองว่าหากมีการระบบการเมืองที่ดีการทำแท้งจะต้องปลอดภัยตามมาด้วยเช่นกัน ที่ผ่านมาได้รณรงค์เรื่องนี้มาตลอด โดยทางคณะทำงานจะต้องลุกขึ้นมาจากการกดขี่ในทางการเมืองที่ผู้ชายเป็นใหญ่ จะต้องมีการเปลี่ยนแปลง โดยต้องใช้ความกล้าและความกลัว เพื่อปกป้องผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม ให้มีทางเลือกและเปลี่ยนแปลงอย่างจริงจัง ยังคงเคลื่อนไหวต่อไปเพื่อสามารถส่งเสียงออกไปสู่สาธารณะให้ได้ว่าด้วยมายาคติต่อผู้หญิง...

ชีวิตและสิทธิของหญิงท้องไม่พร้อม : ความสำเร็จและพันธกิจที่ต้องสานต่อ … “แต่..ยังมีช่องว่างที่ต้องการพัฒนา”

การตีตราสังคมต่อเรื่องทำแท้งยังคงดำรงอยู่ ...เปิดด้วยทัศนะด้วย รศ.ดร.ชลิดาภรณ์ ส่งสัมพันธ์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาตร์ ในช่วงที่ผ่านมาเราจะได้ยินคำว่าท้องไม่ท้อง แท้งไม่แท้ง กันมาตลอด ซึ่งเป็นกระแสที่สังคมเริ่มมีการพูดถึงกัน นั่นแสดงให้เห็นว่ามีการถกเถียงกันว่าถูกหรือไม่ถูก อย่างที่เรารู้กันมาตลอดว่าความเชื่อของคนในสังคมเรื่อง SEX กับการเจริญพันธุ์ ที่คนส่วนมากเห็นร่วมกันคือ จะต้องเกิดจากสถานการณ์ “การแต่งงานแบบผัวเดียวเมียเดียว” และจะต้องมีความรับผิดชอบในการดูแลทารกที่เกิดมา ความเชื่อนี้มันเกาะกุมคนในสังคมมานาน และเป็นตัวกำหนดที่ตัดสินความผิด ความไม่ถูกต้องหากไม่ทำตาม ในสังคมหากมีการท้องขึ้นมาแบบไม่ใช่ผัวเดียวเมียเดียว...

ความสำเร็จของการดำเนินงานโครงการพัฒนาเครือข่ายบริการที่ปลอดภัย

ในงานเสวนาและรณรงค์ชีวิตและสิทธิของหญิงท้องไม่พร้อม เนื่องในวันยุติการตั้งครรภ์เพื่อให้หญิงท้องไม่พร้อมเข้าถึงการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัยและถูกกฎหมาย ในหัวข้อ “ความสำเร็จของการดำเนินงานโครงการพัฒนาเครือข่ายบริการที่ปลอดภัย”"การสร้างการเข้าถึงบริการที่ปรึกษาทางเลือกเมื่อท้องไม่พร้อมต้องให้ความสำคัญ การมีทางเลือกดีกว่าไม่มีทางเลือก" วิทยากรโดย คุณสมวงศ์ อุไรวัฒนา หัวหน้าศูนย์ปรึกษาเอดส์และท้องไม่พร้อม 1663 กล่าวว่า การสร้างการเข้าถึงบริการปรึกษาทางเลือกเมื่อท้องไม่พร้อมจะต้องให้ความสำคัญโดยจะต้องให้ทางเลือกแก่ผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม จากผลการดำเนินงานของศูนย์ปรึกษาเอดส์และท้องไม่พร้อม 1663 พบว่า มีการให้การปรึกษาเกี่ยวกับเอดส์และท้องไม่พร้อมมาตั้งแต่ปี 56 จำนวนของผู้ที่โทรมาขอการปรึกษามีปริมาณมากขึ้นเรื่อย ๆ สายที่โทรเข้ามาปรึกษาอยากยุติการตั้งครรภ์ที่ทางศูนย์สามารถส่งต่อไปยังหน่วยที่เกี่ยวข้องต่อไปได้ และยังมีอีกส่วนหนึ่งที่อยากยุติการตั้งครรภ์ไม่พร้อมและไม่สามารถยุติการตั้งครรภ์ ได้เนื่องจากอายุครรภ์สูงเกินกว่าที่จะยุติได้...

กรมอนามัย ร่วมกับเครือข่ายจัดงานเสวนาผลักดันคุณภาพชีวิตและสิทธิของหญิงท้องไม่พร้อมให้ปลอดภัยและถูกกฎหมาย

วันนี้ 18 กันยายน 2563 กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับเครือข่ายสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อมและสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดเสวนาและรณรงค์ชีวิตและสิทธิของหญิงท้องไม่พร้อม เนื่องในวันยุติการตั้งครรภ์สากล เพื่อให้หญิงท้องไม่พร้อมเข้าถึงการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัยและถูกกฎหมาย ณ ห้องกิ่งเพชร โรงแรมเอเชีย ถนนพญาไท กรุงเทพมหานคร โดยได้รับเกียรติจาก นายแพทย์บัญชา ค้าของ รองอธิบดี กรมอนามัย เป็นประธานในพิธีแถลงข่าวถึงความสำเร็จของโครงการเพื่อสร้างเครือข่ายบริการทางเลือกที่ปลอดภัยสำหรับวัยรุ่นและผู้หญิงตั้งครรภ์ไม่พร้อม...

คำประกาศเจตนารมย์ การเดินทางอันยาวไกลจากรุ่นสู่รุ่น : พันธกิจที่ต้องสานต่อเพื่อคุณภาพชีวิตของผู้หญิงท้องไม่พร้อม

(2517 - 2540) กาลครั้งหนึ่ง นานมาแล้ว..เราไม่เคยรู้ว่าผู้หญิงคนไหนท้องแล้วไม่มีทางออก แต่สิ่งที่เราพอรับรู้กันได้ คือ มีผู้ทำแท้ง บาดเจ็บ ตกเลือดและสูญเสียชีวิตจำนวนมากและ..ยังมีผู้หญิงอีกจำนวนมากที่ต้องเลี้ยงดูลูกที่เกิดมาด้วยความยากลำบากเพียงลำพัง ผู้คนในสังคมต่างพูดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นว่า นี่คงเป็นผลแห่งเวรเป็นกรรมที่ทำกันมาในชาติก่อนกระมังมีคนกลุ่มหนึ่งที่ลุกขึ้นมาพยายามแก้กฎระเบียบบ้านเมืองนี้ เพื่อให้ผู้หญิงทำแท้งได้ปลอดภัยมากขึ้นแต่...ความพยายามเพื่อรักษาชีวิตของผู้หญิงนั้น กลับคืบหน้าไปได้แค่คืบเท่านั้นเป็นไปได้หรือนี่ ที่ชีวิตผู้หญิงที่ตายจากไปนั้น ช่างไร้คุณค่าความหมายเสียเหลือเกิน..แต่แล้วในวันหนึ่ง...เราปรับแนวทางในการต่อสู้เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของผู้หญิงด้วยวาทกรรม “ท้องไม่พร้อม” และ “สิทธิในการตัดสินใจทางเลือก”

เรื่องราวอัพเดทใหม่

การยุติการตั้งครรภ์แบบองค์รวม ดีกว่า ปลอดภัยกว่า (ต่อ)

ตอนที่ 2 ในประเทศไทย สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย ได้จัดอบรมแพทย์ พยาบาล เรื่องการใช้ยายุติการตั้งครรภ์ทั่วประเทศ ขณะเดียวกันในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2557 ได้จัดตั้งเครือข่ายอาสา RSA ที่ประกอบด้วย แพทย์ พยาบาล และสหวิชาชีพ เพื่อจัดระบบการส่งต่อและรับส่งต่อเพื่อการยุติการตั้งครรภ์ที่เป็นมิตรและปลอดภัย...