แก้ไขกฎหมายอาญาเกี่ยวกับทำแท้งให้เป็นธรรม โดย ทัศนัย ขันตยาภรณ์

0
แก้ไขกฎหมายอาญาเกี่ยวกับทำแท้งให้เป็นธรรม โดย ทัศนัย ขันตยาภรณ์ เครือข่ายสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม . สไลด์ประกอบการเสวนา : https://www.rsathai.org/contents/12283 ที่มา : ProVoice5 #LetsTalkAbortion เพื่อรณรงค์ให้ผู้หญิงเข้าถึงการทำแท้งได้อย่างปลอดภัยและถูกกฎหมาย ซึ่งจะช่วยลดอัตราการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากการทำแท้งที่ไม่ปลอดภัย #ทำแท้ง #ยุติการตั้งครรภ์ #safeabortion

เรื่องราวอัพเดทใหม่

โฆษณา