บทสิ้นสุดคำพิพากษา คดีที่เป็นข่าวดัง…เป็นคดีถึงที่สุดแล้ว

0
“เลี้ยงลูกมันไม่ง่ายเหมือนเล่นตุ๊กตา” คำพูดของแพทย์หญิงท่านหนึ่งที่ได้สัมผัสใกล้ชิดผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม เธอเข้าใจ เคารพการตัดสินใจ และให้บริการที่ปลอดภัยทำให้ผู้หญิงไม่บาดเจ็บหรือตายจากการทำแท้งเถื่อน แต่กลับถูกตั้งข้อกล่าวหาเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ฐานทำให้แท้งและมีการออกหมายจับและสอบสวนผู้หญิงที่มารับบริการด้วย…นับจากตรงนั้น ถือเป็นจุดเริ่มต้นของกระบวนการขับเคลื่อนเพื่อแก้กฎหมายทำแท้งที่เก่าแก่และใช้มานานมากกว่า 60 ปี เพราะการยุติการตั้งครรภ์ไม่ใช่อาชญากรรม แต่คือหนึ่งในบริการสุขภาพ ที่แพทย์ควรให้บริการกับผู้หญิงที่ประสบปัญหาได้อย่างมีศักดิ์ศรี.. “ในบางประเทศ การแก้กฎหมายเป็นไปได้เมื่อมีแพทย์ถูกจับ ถ้าหมอจะต้องเป็นคนคนนั้น หมอก็ยินดี”เริ่มจากเครือข่ายท้องไม่พร้อม และเครือข่ายอาสา RSA ยื่นคำร้องต่อสำนักผู้ตรวจการแผ่นดินในวันสตรีสากลที่ 8 มีนาคม ผ่านไปสองเดือนได้รับคำตอบว่าไม่มีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ จึงได้ยื่นเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญโดยตรง...

ตั้งครรภ์ไม่เกิน 12 สัปดาห์ ทำแท้งได้

0
https://www.youtube.com/watch?v=FeDujyxS9So นพ.วรชาติ มีวาสนา เครือข่ายอาสา RSA ร่วมให้สัมภาษณ์ รายการสถานีประชาชน : บังคับใช้กฎหมาย ตั้งครรภ์ไม่เกิน 12 สัปดาห์ทำแท้งได้ : ราชกิจจานุเบกษา ประกาศพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา ผู้หญิงสามารถทำแท้งได้ภายในอายุครรภ์ 12 สัปดาห์ บางส่วนบางตอน... ...ในมุมมองของผม ผมมองว่าการบริการยุติการตั้งครรภ์ควรจะเป็นบริการสุขภาพ มีสิทธิที่จะเลือก เราไม่สามารถดูแลทุก ๆ คนได้ เพราะฉะนั้นชีวิตเขา...

การทำแท้งอย่างปลอดภัย ผศ.นพ.สัญญา ภัทราชัย

0
https://www.youtube.com/watch?v=R0vyTvPOzvc คลิปสัมภาษณ์ ผศ.นพ.สัญญา ภัทราชัย โดย IFMSA-Thailand สมาพันธ์นักศึกษาแพทย์ ประเทศไทย เป็นความร่วมมือเพื่อสร้างแนวคิดเรื่อง Reproductive Rights รวมทั้ง Safe Abortion การดูแลสุขภาพเพศหญิง  บางส่วนบางตอน...อาจารย์สัญญา ภัทราชัย ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการทำแท้งแบบปลอดภัยในปัจจุบัน โดย 4 คำหลักว่า “Save women, Safe abortion.“...

จับแล้ว! หลอกขายยาทำแท้ง 943 เม็ด หากินบนความเจ็บปวดผู้หญิง

0
การเลือกตัดสินใจซื้อยาทำแท้งออนไลน์ ยังคงมีความเสี่ยง เพราะยังมีคนฉวยโอกาส บ้างไม่ได้รับยา และหากได้รับยา เราไม่สามารถรู้ได้เลยว่า ยาที่จะได้รับนั้นเป็นยาจริงหรือปลอม ขนาดของยา และวิธีการใช้ถูกต้องเหมาะสมตามอายุครรภ์หรือไม่ ยุติการตั้งครรภ์ หรือทำแท้ง เป็นหนึ่งในทางเลือกเมื่อท้องไม่พร้อม หากพิจารณา ทบทวนอย่างรอบคอบแล้วว่าตัวเอง ยังไม่มีความพร้อมที่จะท้องต่อไป และเลี้ยงดูเด็กในระยะยาวได้อย่างมีคุณภาพ จำเป็นต้องยุติการตั้งท้อง เพื่อให้ปลอดภัยกับผู้หญิงมากที่สุด ควรเข้าสู่บริการโดยเร็วที่สุด ในอายุครรภ์ที่น้อยกว่า 12 สัปดาห์ หรือ 3...

ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขประมวลกฎหมายอาญา ว่าด้วยความผิดฐานทำแท้งผ่านการพิจารณาของวุฒิสภาแล้วเมื่อวันที่ 25 มกราคมที่ผ่านมา…แล้วยังไงต่อ?

2
อาจารย์รณกรณ์ บุญมี จากคณะนิติศาสตร์ ธรรมศาสตร์ อธิบายดังนี้ขั้นต่อไปก็คือการทูลเกล้า และหลังจากที่ทรงลงพระปรมาภิไธยกฎหมายฉบับนี้ก็จะไปแก้ไขประมวลกฎหมายอาญา 2 มาตรา คือ มาตรา 301 และ 305 โดยมีสาระสำคัญดังนี้ 1. อายุครรภ์ไม่เกิน 12 สัปดาห์ 1.1 ตัวหญิงเจ้าของครรภ์ก) หญิงทำเอง = หญิงไม่ผิด ข)...

Breaking news : ศาลจังหวัดหัวหิน มีคำพิพากษา “ยกฟ้อง” พญ.ศรีสมัย ในข้อกล่าวหาทำแท้งผิดกฎหมาย

1
มีการพิจารณาคดีที่ปรากฏเป็นข่าวดังเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ที่พญ.ศรีสมัย เชื้อชาติ (แพทย์อาสา RSA) ถูกกล่าวหาว่าทำแท้งผิดกฎหมายมีคำถามมากมายว่า แพทย์ที่ช่วยเหลือผู้หญิงให้พ้นทุกข์จากการท้องไม่พร้อมยุติการตั้งครรภ์ได้อย่างปลอดภัย ไฉนจึงต้องตกเป็นผู้ต้องหา? และที่สำคัญ ตำรวจได้ติดตามออกหมายจับผู้หญิงที่เข้ารับบริการจำนวนหนึ่งเพื่อฟ้องทางอาญาฐานทำแท้งด้วยพญ.ศรีสมัยได้ยื่นเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญ และศาลฯ ได้รับคำร้องในเดือนพฤศจิกายนในปีเดียวกัน หมอเคยปรารภว่า “การแก้กฎหมายทำแท้งที่ไม่เป็นธรรมสำเร็จได้ในบางประเทศ เกิดจากการที่มีหมอถูกดำเนินคดี ถ้าหมอจะต้องเป็นคนคนนั้น หมอก็ยินดี..”กว่าสองปีที่กระบวนการยุติธรรมค่อยๆ ดำเนินไป สำหรับเครือข่ายอาสา RSA นี่คือข้อท้าทายที่ยิ่งใหญ่สำหรับการให้บริการที่ปลอดภัยกับผู้หญิงว่า เราจะยืนหยัดต่อไปหรือไม่ ความเข้าใจและกำลังใจนั้นสำคัญเป็นที่สุด19...

ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่โครงการ เพื่อร่วมงานกับเครือข่ายอาสา RSA

0
เรากำลังเปิดรับสมัคร 'เจ้าหน้าที่โครงการ' เพื่อร่วมงานกับเครือข่ายอาสา RSA คุณสมบัติ จบการศึกษาระดับปริญญาตรีมีประสบการณ์ทำงานด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ และการตั้งครรภ์หรืองานสุขภาพที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 2 ปีใช้โปรแกรม Word, Excel, PowerPoint และโปรแกรมอื่นๆที่เกี่ยวข้องได้อย่างชำนาญมีความรู้และทักษะในการติดต่อประสานงานมีทัศนะและความเข้าใจต่อประเด็นการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น และการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัยทางการแพทย์ ระยะเวลาปฏิบัติงาน ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2563 ถึงเดือนมกราคม 2565 (รวมเวลา 15 เดือน) อัตราค่าจ้าง  เดือนละ 20,000 บาท ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 1...

การเดินทางอันยาวไกลจากรุ่นสู่รุ่น… พันธกิจที่ต้องสานต่อเพื่อคุณภาพชีวิตของผู้หญิงท้องไม่พร้อม

0
เกือบครึ่งศตวรรษ (46 ปี) ของการเดินทาง เพื่อการต่อสู้และขับเคลื่อนสิทธิของผู้หญิงท้องไม่พร้อม และความเท่าเทียมเพื่อผู้หญิง ในการคิดและตัดสินใจบนทางเลือกที่เหมาะสมและแตกต่างของชีวิต สู่การออกเดินขบวนรณรงค์ ในปี 2563 เพื่อให้ประกาศให้สังคมไทยทราบถึงความสำคัญของการยุติการตั้งครรภ์ (ทำแท้ง) บนสถานการณ์ที่ไม่พร้อม ที่ปลอดภัยและถูกกฎหมาย ณ สกายวอล์คปทุมวัน ชี้ให้เห็นข้อเท็จจริงทางสังคมที่เป็นผลจากการมีข้อจำกัดทางกฎหมาย อันนำไปสู่บริการยุติการตั้งครรภ์ที่ไม่ปลอดภัย (ทำแท้ง) ซึ่งทำให้ผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อมต้องได้รับบาดเจ็บ ติดเชื้อ และเสียชีวิต ยังคงมีอยู่ รวมถึงทัศนะทางสังคมที่ตีตราและปิดกั้นทางเลือกในการยุติการตั้งครรภ์ (ทำแท้ง) ทำให้ผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม...

ผู้แทนพรรคการเมืองแสดงเจตนารมณ์ต่องานเพื่อสิทธิของผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม

0
เมื่อการทำแท้งไม่ใช่เรื่องที่จะตัดสินได้ในแง่มุมเดียว เราอยู่ในสังคมที่ประกอบไปด้วยหลายส่วนที่ต้องช่วยกันผลักดัน และผู้แทนพรรคการเมืองซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนเชิงนโยบาย ได้เข้าร่วมแสดงเจตนารมณ์ต่องานเพื่อสิทธิของผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อมว่า พรรคการเมืองต่างเห็นถึงความสำคัญในเรื่องของการทำแท้งที่ปลอดภัยเช่นกัน และควรมีการร่วมกันผลักดันเพื่อพัฒนาและแก้ไขกฎหมายท่ียังล้าหลังอยู่ โดยในวันงานแต่ละพรรคได้อ่านเรื่องราวร้องขอความช่วยเหลือซึ่งเป็นเคสที่เกิดขึ้นจริงจากกลุ่มทำทาง ที่ได้ให้บริการปรึกษาแก่ผู้หญิงที่ต้องเผชิญสถานการณ์ท้องไม่พร้อม และการยุติการตั้งครรภ์ จำนวน 5 กรณีศึกษา ซึ่งตัวแทนจากพรรคการเมืองต่างๆ ได้ให้ความเห็น และกล่าวถึงนโยบายของพรรคการเมืองแต่ละพรรคที่ต่างมีเจตนารมณ์อยากให้ผู้หญิงเข้าถึงบริการที่ปลอดภัย และเป็นทางเลือกที่ไม่ถูกปิดกั้นโดยข้อกฎหมาย ให้เรื่องการทำแท้งเป็นสิทธิเสรีภาพของผู้หญิงสามารถตัดสินใจในการเลือกได้เอง โดยพรรคการเมืองพร้อมรับฟังเสียงของประชาชนในช่วงการเสวนาได้มีผู้แทนพรรคการเมืองประกอบไปด้วย 1) ผู้แทนพรรคก้าวไกล (คุณชัยธวัช ตุลาธน)2) ผู้แทนพรรคเพื่อไทย (คุณณิชกมล...

พันธกิจที่ต้องสานต่อ : กฎหมายที่ไม่เป็นธรรมเรื่องการทำแท้ง ทำไมต้องยกเลิกมาตรา 301

0
กฎหมายที่มีอยู่ไม่เป็นธรรมอย่างไร ?คุณสุไลพร ชลวิไล กลุ่มทำทาง ยังมองว่ากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการทำแท้ง ยังเป็นปัญหาที่ต้องร่วมกันแก้ไข โดยอยากให้มองว่าการทำแท้งเป็นสิทธิมนุษยชนของผู้หญิงที่สามารถมีสิทธิในการตัดสินใจต่อเนื้อตัวร่างกายของตัวเอง จากเดิมที่ผ่านมาการขอแก้ไขกฎหมายมีความยากลำบากในการเข้าร่วมเสนอ หรือ ข้อเรียกร้องต่างๆ อยากให้มีการรับฟังจากเสียงที่เรียกร้องอย่างจริงจังและจะต้องตั้งอยู่ในความเป็นธรรมที่ควรยึดถือตามนานาชาติได้แล้ว กฎหมายของไทยยังใช้การอิงสมัยเก่าโบราณที่ไม่เป็นธรรมต่อผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อมเสียงของหมอทำแท้งที่ไม่มีใครได้ยินนพ.วรชาติ มีวาสนา เครือข่ายอาสา RSA ให้ความเห็นว่า การเปิดให้สังคมมีเวทีสาธารณะในการพูดคุยถกเถียงในเรื่องการทำแท้งอย่างไรจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดในปัจจุบัน จะต้องตั้งคำถามการให้สิทธิในการทำแท้งของผู้หญิงตลอดการตั้งครรภ์หรือไม่ สิทธิการเกิดของตัวอ่อนอยู่ตรงไหน การทำแท้งเป็นการบริการสุขภาพที่ทุกแห่งต้องให้บริการหรือไม่ รัฐจะมีบทบาทอย่างไรในการโอบอุ้มผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม ทั้งในแง่การท้องต่อและการทำแท้ง หมดยุคแล้วที่จะต้องบังคับให้ทุกคนอยู่ภายใต้กฎหมายที่ไม่เป็นธรรมของทุกคนในประเทศไทย ไม่เลือกปฏิบัติต่อหญิงหรือชาย...

เรื่องราวอัพเดทใหม่

เสียงจากโรงพยาบาลท่าใหม่ การทำงานร่วมกับเครือข่ายอาสา RSA ในช่วงโควิด 19 เพื่อยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัย

0
เราเป็นบุคลากรของโรงพยาบาลท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ที่โรงพยาบาลมีผู้หญิงท้องไม่พร้อมเข้ามาขอรับบริการยุติการตั้งครรภ์โดยตรง หรือ มาขอรับการปรึกษาที่ศูนย์พึ่งได้ ซึ่งมีการทำงานเพื่อช่วยเหลือผู้หญิงที่ประสบปัญหาท้องไม่พร้อม แม้ว่าโรงพยาบาลเราไม่มีบริการยุติการตั้งครรภ์ แต่สิ่งที่เราช่วยได้คือ การคัดกรอง ซักประวัติ ให้การปรึกษาทางเลือก ส่งพบแพทย์ตรวจอัลตราซาวด์ดูอายุครรภ์* ก่อนประสานไปรับบริการยุติการตั้งครรภ์ โดยแนวทางการส่งต่อ คือ ถ้าเป็นเคสวัยรุ่นอายุน้อยกว่า 20 ปี และอายุครรภ์ไม่เกิน 12 สัปดาห์ จะประสานไปยัง รพ. เครือข่ายในจังหวัดจันทบุรีที่มีบริการยุติการตั้งครรภ์หากเป็นเคสที่ไม่เข้าเงื่อนไขดังกล่าว...

โฆษณา