ม.301 และ 305 ในมุมของแพทย์ผู้ให้บริการ

https://youtu.be/1C1YK52QLBQ นายแพทย์วรชาติ มีวาสนา ผู้แทนเครือข่าย RSA (Referral System for Safe Abortion) โครงการเครือข่ายบริการทางเลือกสำหรับวัยรุ่นและผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม จัดการเสวนาเชิงนโนบาย ผ่าทางตันกฎหมายทำแท้งไทย "ทำแท้งมิใช่ความอาญา แต่คือบริการสุขภาพ !! " เมื่อวันที่...

Webcast Women’s health online ครั้งที่ 5

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย ร่วมกับบริษัท MSD (ประเทศไทย) จำกัด จัดกิจกรรมให้ความรู้ โดยมีหัวข้อการบรรยาย ดังนี้ (1) สถานการณ์และนโยบายด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ เพื่อการป้องกันควบคุมการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ในสตรี วิทยากรโดย...

ทุกคนในโรงพยาบาลต้องรับรู้หมดว่าคลินิกวัยรุ่นอยู่ตรงไหนและมีหน้าที่อะไร

https://www.youtube.com/watch?v=KO4DpX4u3Tg&t=6s คุณกฤตยา แดงขวัญทอง นักวิชาการสาธารณสุข คลินิกวัยรุ่นโรงพยาบาลบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ส่วนใหญ่เด็กเขาจะมาถาม เด็กจะไม่ได้ถามเจ้าหน้าที่นะ ทำให้ทุกคนต้องรับรู้หมดว่าคลินิกวัยรุ่น อยู่ตรงไหนและมีหน้าที่อะไร จุดเริ่มต้นตอนแรกมารับงานวัยรุ่นตั้งแต่ปี 53 ถูกมอบหมายให้รับผิดชอบงาน โดยไม่เข้าใจคำว่าคลินิกวัยรุ่นคืออะไร เราก็เข้าหาแพทย์...

รายงานเฝ้าระวัง การตั้งครรภ์แม่วัยรุ่น พ.ศ. 2561 – Teenage Pregnancy Surveillance Report, 2018

สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย ได้ดำเนินงานเฝ้าระวังการตั้งครรภ์แม่วัยรุ่นมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 เก็บข้อมูลแม่วัยรุ่นอายุ < 20 ปี ที่มารับบริการฝากครรภ์และตรวจหลังคลอดในโรงพยาบาลในช่วงเมษายน - พฤษภาคม 2561 ผลการเฝ้าระวังครั้งนี้ชี้ให้เห็นว่า ควรพัฒนารูปแบบและคุณภาพของระบบบริการสุขภาพทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์ที่คลอบคลุมทุกบริการที่จำเป็นทุกด้านที่เป็นมิตรและได้รับสวัสดิการสังคมอย่างเสมอภาค และจัดให้มีบริการให้การปรึกษาการวางแผนครอบครัวในการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในทุกกลุ่มอายุ และแนวทางการจัดบริการอนามัยการเจริญพันธุ์สำหรับวัยรุ่นในโรงพยาบาลทุกแห่ง และมีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการจัดบริการอนามัยการเจริญพันธุ์สำหรับวัยรุ่นให้แก่บุคลากรอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้โรงพยาบาลทุกแห่งดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับชาติ พ.ศ.2560 - 2569...

เราให้ความรู้เรื่องเพศให้เป็นเรื่องปกติ ที่สามารถพูดคุยกันได้ – คุณนิสิต ส่งศรี ปลัดเทศบาลตำบลแม่ปาน อำเภอลอง จังหวัดแพร่

https://youtu.be/Bifn4wA1VdY คุณนิสิต ส่งศรี ปลัดเทศบาลตำบลแม่ปาน ปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลแม่ปาน อำเภอลอง จังหวัดแพร่ ท้องไม่พร้อมแล้วเกิดปัญหาอะไรบ้างกับครอบครัว เราไม่ได้มองว่าปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น เราต้องไปแก้ที่วัยรุ่น เราต้องมองว่าเราต้องไปแก้ที่ศูนย์เด็กตั้งแต่เล็กๆ เลย เราให้ความรู้เรื่องเพศให้เป็นเรื่องปกติ ที่สามารถพูดคุยกันได้

ไม่มีเด็กคนไหนที่มีเพศสัมพันธ์ขณะเรียนแล้วต้องการมีท้อง – คุณวิเชียร ปั้นม่วง ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำริดวิทยา จังหวัดอุตรดิตถ์

https://youtu.be/Oc07ElckdBs คุณวิเชียร ปั้นม่วง ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำริดวิทยา จังหวัดอุตรดิตถ์ จากข้อมูลการสอบถามเด็ก ไม่มีเด็กคนไหนที่มีเพศสัมพันธ์ขณะเรียนแล้วต้องการมีท้อง ไม่มีครับ นอกเสียจากว่าเขาไม่สามารถเข้าถึงอุปกรณ์ที่จะป้องกันการตั้งครรภ์ได้ เช่น ถุงยางอนามัย เด็กไม่มีความตั้งใจ และมันเป็นการเสียโอกาสอนาคตของเขา เราก็เลยคิดว่า...

ใครๆ ก็เป็นปลัดได้ ทำแต่ถนน ทำแต่ประปา แต่… – คุณณรงค์ ยิ้มสุด ปลัดเทศบาลตำบลเกาะเพชร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

https://youtu.be/J_W2zp2j5vs คุณณรงค์ ยิ้มสุด ปลัดเทศบาลตำบลเกาะเพชร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช วัยรุ่นหนึ่งคนที่เกิดปัญหา คือลูก คือหลานเรา ถ้าเราไม่อยากเห็นลูกหลานเรามีปัญหาเรื่องการตั้งครรภ์วัยรุ่น มีอาชีพมีงานทำที่มั่นคง เราต้องลุกขึ้นมาดูแล ผมมองอย่างนี้ครับว่า การทำถนนเราทำเสร็จวันนี้ พรุ่งนี้ใช้ได้เห็นผลงาน แต่ผมเชื่อว่าใครๆ...

Live การยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัยด้วยยา และการคุมกำเนิดหลังยุติการตั้งครรภ์- ผศ.นพ.สัญญา ภัทราชัย

https://youtu.be/6Xy8o11440M Live : การยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัยด้วยยา และการคุมกำเนิดหลังยุติการตั้งครรภ์ วิทยากรโดย ผศ.นพ.สัญญา ภัทราชัย (RSA24) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ที่มา : การประชุมเครือข่ายอาสาส่งต่อยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัย (RSA) ภาคกลาง - ตะวันออก...

Live ท้องไม่พร้อมต้องพร้อมเข้าใจ – นพ.โอฬาริก มุสิกวงศ์

https://www.youtube.com/watch?v=gVUPsRITDgw&t=1s ท้องไม่พร้อม ต้องพร้อมเข้าใจ วิทยากรโดย นพ.โอฬาริก มุสิกวงศ์ "ปัญหาทุกปัญหาให้คิดก่อนว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของปัญหา และวิธีที่จะแก้ไขง่ายที่สุดคือการแก้ที่ตัวเอง คนอื่นไม่เข้าใจไม่เป็นไร…ขอให้เข้าใจและทำความเข้าใจตัวเองว่าทำเพื่ออะไร เมื่อเกิดการเข้าใจตัวเองจึงสื่อสารความตั้งใจสู่คนอื่น แม้การที่เราส่งข้อมูลไป เขาอาจเข้าใจ/ไม่เข้าใจ อย่าโกรธคนที่เห็นไม่ตรงกับเรา เพราะเขาอาจมีมุมมอง ทัศนคติ ความเชื่อ ที่ต่างจากเรา"โดย...

6 ข้อเสนอเชิงนโยบาย เพื่อใช้ขับเคลื่อนการพัฒนา “แนวทางการบริการและคุ้มครองสิทธิ์ของวัยรุ่นและผู้หญิงท้องไม่พร้อมที่ตั้งครรภ์ต่อ”

จากการประชุมเรื่อง “สังคม (ไม่)ทําอะไรกับท้องของวัยรุ่น” จัดโดยเครือข่ายสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อมครั้งที่46 (1/2562 ) เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2562 ในงานประชุมวิชาการสุขภาวะทางเพศระดับชาติครั้งที่ 3 ณ โรงแรม เซ็นทราศูนย์ประชุมวายุภักดิ์ สาระสำคัญของการประชุม
error: RSATHAI.org Content is protected System!!