เชิญรับชม Facebook Live การบรรยายพิเศษ “การยุติการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น เงื่อนไข และกฏเกณฑ์ทันยุค ที่บุคลากรสาธารณสุขควรรู้”

0
จังหวัดเลยกำหนดจัด การบรรยายพิเศษ “การยุติการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น เงื่อนไข และกฏเกณฑ์ทันยุค ที่บุคลากรสาธารณสุขควรรู้” (ภายใต้กิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดบทเรียนกิจกรรมโครงการที่ทำได้ดี โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นจังหวัดเลย : อนามัยเจริญพันธุ์ดี มีสุข วัยรุ่นเลย : Loei Buddy Happy Teen ) ในวันศุกร์ที่ 4 มกราคม 2562 ณ...

กระทรวงศึกษาธิการ ได้นำพ.ร.บ. ตั้งครรภ์วัยรุ่นสู่การปฏิบัติ อย่างไร ?

0
นำทีมโดย นายพีระ รัตนวิจิตร รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ หลังจากการบังคับใช้กฎหมายจาก พ.ร.บ. การป้องกันและแก้ไขการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น เพื่อนำนโยบายสู่การปฏิบัติ เด็กในระบบการศึกษา มีส่วนเกี่ยวข้องครอบคลุมทุกระบบการศึกษา จากระบบข้อมูลของกระทรวงศึกษาธิการ พบว่า เด็กขาดการดูแลอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปฐมวัย ในแต่ละปีมีเด็กเกิด 600,000 - 700,000 คน โดยเกิดจากแม่วัยใส 100,000 คน ซึ่งคุณแม่วัยใสขาดทั้งไอโอดีน ธาตุเหล็ก ส่งผลกระทบถึงเด็กปฐมวัย คิดว่า...

ประชุมคณะทำงานเว็บไซต์ rsathai.org ครั้งที่ 1

0
เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 61 ที่ผ่านมา โครงการพัฒนาเครือข่ายบริการทางเลือกสำหรับวัยรุ่นและผู้หญิงที่ตั้งครรภ์ไม่พร้อม จัดประชุมคณะทำงานเว็บไซต์ rsathai.org  ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมภูเก็ต ร้านอาหาร Cabbages & Condom สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน สุขุมวิท 12 กรุงเทพฯ การประชุมคณะทำงานฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อรับรู้ความก้าวหน้าของการพัฒนาเว็บไซต์และเพจ ผลการเข้าเยี่ยมชมตลอดจนปัญหาอุปสรรคที่พบหลังจากเปิดตัวเว็บไซต์ www.rsathai.org สร้างข้อเสนอแนะต่อรูปแบบและเนื้อหาสาระของเว็บไซต์...

Live ทำไมผมจึงต้องสอนนักศึกษา เรื่องยุติการตั้งครรภ์ – ผศ.นพ.สัญญา ภัทราชัย

0
บันทึกถ่ายทอดสด การบรรยายพิเศษ "ภารกิจวิชาการที่ไม่ธรรมดา..ทำไมผมจึงตอนสอนนักศึกษาเรื่องยุติการตั้งครรภ์ ?" โดย อาจารย์ ผศ.นพ.สัญญา ภัทราชัย คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล วันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 https://www.youtube.com/watch?v=BIA3LiYuqeE&t=14s&fbclid=IwAR0C4U5klFRbVwN-uSqsdsxGZJv09gwxOAfuPM79WtbYD9pkGOM-Q5PcXZE ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=BIA3LiYuqeE&t=14s

Live การรับคำร้องของศาลรัฐธรรมนูญมีนัยทางกฎหมายอย่างไร? ผศ. ดร. รณกรณ์ บุญมี

0
https://www.youtube.com/watch?v=Ho0gMRa1QNg&feature=youtu.be การรับคำร้องของศาลรัฐธรรมนูญมีนัยทางกฎหมายอย่างไร? ผศ. ดร. รณกรณ์ บุญมี อาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่มา : https://youtu.be/Ho0gMRa1QNg แถลงข่าว "ศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้องพิจารณามาตรา 301 และ 305 แห่งประมวลกฎหมายอาญาว่ามีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย" จัดโดย เครือข่ายสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงท้องไม่พร้อม และ เครือข่ายอาสา RSA ร่วมกับ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วันที่ 20...

ประกาศผลผู้โชคดี ได้รับรางวัล-ถุงยางอนามัย 168 รางวัล

0
จากกิจกรรมรักปลอดภัย เราป้องกันได้ ต้อนรับเดือนแห่งความรัก 2022 “เพศสัมพันธ์ปลอดภัย ใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งกับทุกคน” RSA แจกความปลอดภัย ปีที่ 2 (ถุงยางอนามัย) อยู่บ้านปลอดภัย 2,016 ชิ้น RSATHAI ขอประกาศผลผู้โชคดี ได้รับรางวัล-ถุงยางอนามัยขนาด 52 คนละ 12 ชิ้น มูลค่า 179 บาท จำนวน...

เปิดรับบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้หญิงในภาวะวิกฤตจากความรุนแรงทางเพศและตั้งครรภ์ไม่พร้อม เพื่อระดมทุนนำรายได้ทั้งหมดเข้ากองทุนช่วยเหลือผู้หญิง

0
ลิงค์สำหรับ ร่วมบริจาคเพื่อสั่งซื้อเสื้อยืดรณรงค์ RSA ออนไลน์ https://www.rsathai.org/campaign-aug2019 โครงการจัดตั้งกองทุนช่วยเหลือเด็กและผู้หญิงในภาวะวิกฤด จากความรุนแรงทางเพศและตั้งครรภ์ไม่พร้อมภายใต้เครือข่ายสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงท้องไม่พร้อม ในช่วง 5 ปีแรกของการดำเนินงานเครือข่ายฯ ส่วนใหญ่เข้าถึงผู้หญิงที่ประสบปัญหาท้องไม่พร้อมผ่านศูนย์พึ่งได้ และองค์กรสมาชิกเครือข่ายฯ จำนวนผู้หญิงที่เครือข่ายฯ ให้การสนับสนุนช่วยเหลือจึงมีไม่มากนัก แต่เมื่อมีองค์กรสมาชิกที่เปิดให้บริการสายด่วนเพื่อรับปรึกษาเรื่องท้องไม่พร้อมทางโทรศัพท์เพิ่มขึ้น เช่น กลุ่มทำทาง สายด่วน 1663 และสายด่วน 1300 ช่วยเหลือสังคม ทำให้เครือข่ายฯ ได้รับการประสานเพื่อส่งต่อผู้หญิงท้องไม่พร้อมจำนวนปีละหลายร้อยราย โดยมีผู้หญิงจำนวนหนึ่งอยู่ในภาวะยากลำบาก ยากจน...

Facebook Live : ยุติการตั้งครรภ์ ทำแท้ง ชีวิตจริงผ่านสายปรึกษาท้องไม่พร้อม

0
ยุติการตั้งครรภ์ ทำแท้ง ชีวิตจริงผ่านสายปรึกษาท้องไม่พร้อม โดย นายสมวงศ์ อุไรวัฒนา ผู้รับผิดชอบ 1663 สายด่วนปรึกษาเอดส์และท้องไม่พร้อม ระหว่าง 1 ต.ค. 58 – 30 มิ.ย. 61 มีผู้มารับบริการปรึกษาจากสายด่วน 1663 เรื่องท้องไม่พร้อม จำนวน 52,370 ราย รู้ว่าตั้งครรภ์แล้ว 29,191...

เครือข่ายท้องไม่พร้อมและเครือข่ายอาสา RSA เสนอแก้กฎหมายให้ “การทำแท้ง” เป็นสิทธิอันชอบธรรมของผู้หญิง ระบุยังมีผู้หญิงต้องทำแท้งไม่ปลอดภัยเพราะกฎหมายไม่เอื้อ

0
เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2561 เวลา 9.00 -12.00 น. เครือข่ายสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อมและเครือข่ายอาสา RSA จัดเสวนา “Let’s Talk Abortion” เนื่องในวันยุติการตั้งครรภ์สากล 28 กันยายนของทุกปี ณ ห้องประชุมสานใจ อาคารสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข รศ.ดร.กฤตยา อาชวนิจกุล ผู้ประสานงานเครือข่ายสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม กล่าวว่า...
Disability and healthcare

บริการด้านสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ ที่เกี่ยวข้องกับปัญหาท้องไม่พร้อม

0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด มีบริการด้านสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ ที่เกี่ยวข้องกับปัญหาท้องไม่พร้อม ดังต่อไปนี้  การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน  กลุ่มเป้าหมาย ผู้ที่ประสบปัญหาเดือดร้อนที่เกิดขึ้นโดยปัจจุบันทันด่วน หรือคาดว่าจะเกิดขึ้นในเวลาอันใกล้ จะต้องได้รับการแก้ไขโดยฉับพลันทันท่วงที เพื่อป้องกันมิให้เกิดปัญหาทางสังคมด้านอื่นตามมา เป็นการช่วยเหลือเบื้องต้นก่อนให้การสงเคราะห์ พัฒนา และฟื้นฟูให้การช่วยเหลือตนเองได้ แนวทางการช่วยเหลือ ช่วยเหลือเป็นเงินหรือสิ่งของไม่เกิน 2,000 บาท ต่อครั้งต่อครอบครัว กรณีช่วยเหลือเป็นเงินหรือสิ่งของ เกิน 2,000 บาท ต่อครั้งต่อครอบครัว ให้อยู่ในดุลพินิจผู้ว่าราชการจังหวัด เอกสารที่ใช้ในการขอรับบริการ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน  ...

เรื่องราวอัพเดทใหม่

สถานพยาบาลละเมิดสิทธิคนท้อง เลี่ยงทำแท้ง ทั้งที่เสี่ยงต่อสุขภาพ ทารกพิการ ร้อง 5 หน่วยงานเร่งหาแนวทางแก้ไข

0
“แพทย์ประเมินว่าลูกในท้องมีโอกาสผิดปกติด้านสมอง จึงแนะนำให้ยุติการตั้งครรภ์ แต่ทางโรงพยาบาลไม่สามารถที่จะยุติครรภ์ให้ได้ จึงแนะนำให้ไปโรงเรียนแพทย์ เธอเดินทางไปโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยทั้ง 4 แห่งในกรุงเทพฯ ไม่มีที่ไหนรับ...” กรณีศึกษาที่ 1 : https://www.rsathai.org/contents/22609/  “อายุ 48 ปี มีลูกมาแล้ว 5 คน อายุครรภ์ 16 สัปดาห์ ท้องนี้ไม่พร้อม เพราะเป็นโรคลมชัก เคยผ่าตัดเนื้องอกในสมอง ต่อมาพบเนื้องอกในมดลูก...

การนับอายุครรภ์

โฆษณา

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า