สถานบริการสุขภาพบนเว็บไซต์ rsathai.org มีบริการอะไรบ้าง

ระบบปรึกษาออนไลน์

เข้าใช้งานผ่านเว็บไซต์ โดยรักษาความลับผู้รับบริการ เข้าถึงข้อมูลสถานบริการยุติการตั้งครรภ์ ภาคเอกชนโดยติดต่อเพื่อขอเข้ารับบริการได้ด้วยตนเอง

สถานบริการยุติการตั้งครรภ์ภาคเอกชน

สถานบริการยุติการตั้งครรภ์ภาคเอกชน ที่ผู้เข้ารับบริการสามารถติดต่อเพื่อขอเข้ารับบริการได้ด้วยตนเอง เข้าถึงข้อมูลได้ที่นี่

สถานบริการฝังยา ใส่ห่วงอนามัย

ผู้รับบริการที่สนใจบริการฝังยา ใส่ห่วงอนามัย สามารถเข้าถึง และค้นสถานบริการใกล้บ้านได้จากลิงค์นี้ด้วยตนเอง

ปรึกษาทางเลือกท้องไม่พร้อม

สถานบริการที่มีบริการปรึกษาทางเลือกท้องไม่พร้อม ที่ผู้เข้ารับบริการสามารถติดต่อเพื่อขอเข้ารับบริการได้ด้วยตนเอง เข้าถึงข้อมูลได้ที่นี่

ติดตามข่าวสาร เครือข่ายอาสา RSA

เว็บไซต์ : www. rsathai.org และเว็บไซต์ : www.arsa.or.th