กินยาคุมกำเนิดแบบรายเดือน ช่วงเว้นยา มีเพศสัมพันธ์ต้องกินยาคุมฉุกเฉินไหม ?

คำถาม กินยาคุมรายเดือน 21 เม็ด ช่วงเว้นยา 7 วัน มีเพศสัมพันธ์ได้ไหม ต้องกินยาคุมฉุกเฉินไหม ?

ตอบ การกินยาคุมแบบแผงชนิด 21 เม็ด อย่างสม่ำเสมอแล้วเว้นช่วง 7 วัน ให้มีประจำเดือนมานั้น ในช่วง 7 วันนี้จะมีเพศสัมพันธ์ได้เลย ไม่ท้องและไม่ต้องกินยาคุมกำเนิดฉุกเฉิน