กินยาคุมแบบรายเดือนต่อเนื่อง มีเพศสัมพันธ์จะท้องไหม

คำถาม กินยาคุมกำเนิดแผงแรกวันที่ 4 ของประจำเดือนตอนนี้กินหมดแล้ว และต่อแผงที่ 2 เม็ดถึงเม็ดที่ 3 มีเพศสัมพันธ์ได้ไหม จะท้องไหมคะ ?

ตอบ การกินยาคุมแผงแรกเริ่มเม็ดแรกอยู่ในช่วง 3-5 วันแรกของประจำเดือน ถือว่ากินยาคุมได้ถูกต้องแล้ว และเม็ดต่อๆ ไป เมื่อกินได้ทุกวัน เวลาที่กินสม่ำเสมออยู่ในช่วงไม่เกิน 1-2 ชม. จากเวลาเดิม ก็จะทำให้สามารถคุมกำเนิดได้ดีป้องกันท้องได้ ประจำเดือนก็มาปกติหลังกินยาครบ 21 เม็ด/วัน เมื่อกินยาแผงที่ 2 ต่อเนื่องและมีเพศสัมพันธ์ช่วงกินยาเม็ดที่ 3 ของยาแผง 2 ก็จะคุมกำเนิดได้ดีต่อไป ไม่ท้อง 99% แต่ให้ระวังระยะยาว ควรจะไม่ลืมกินยาซึ่งจะทำให้มีโอกาสท้องได้