ฉีดยาคุมแบบ 1 เดือน ครบกำหนดฉีดวันที่ 24/06/64 แต่ถ้าจะหยุดฉีดได้ไหม ประจำเดือนมา 21/06/64

ตอบ การหยุดคุมกำเนิด หยุดได้ครับ เมื่อไม่มีเพศสัมพันธ์แล้ว แต่ฝ่ายหญิงควรต้องคุมกำเนิดต่อไป กรณีที่เสี่ยงท้องคือ
1. แฟนนานๆ จะมาหา ไม่ควรกินยาคุมฉุกเฉินมากกว่า 1 ครั้ง/เดือน
2. แฟนใช้ถุงยางสลับกับ หลั่งภายนอก
3. แฟนไม่ชอบป้องกันวิธีใดๆ
4. ฝ่ายหญิงไม่ควรใช้การนับวันปลอดภัย การไม่เสี่ยงท้อง คือ คุมกำเนิดทั้ง 2 คน ด้วยวิธีที่มีประสิทธิภาพสูง เช่น กินยาคุม ฉีดยาคุม ฝังยาคุม ฝ่ายชายสวมถุงยางทุกครั้ง