ฝังยาคุมกำเนิดครบกำหนดเมื่อเดือนที่ผ่านมา แต่ไม่ได้ไปเอาออกอันตรายไหม ?

ฝังยาคุมกำเนิดครบกำหนดเมื่อเดือนที่ผ่านมา แต่ไม่ได้ไปเอาออกอันตรายไหม มีเพศสัมพันธ์ได้ไหมคะ ?

ตอบ เมื่อครบวันถอดยาฝังแต่ยังไม่เอาออก จะไม่มีอันตรายใดๆ (ไม่ควรทิ้งไว้เกิน 1 เดือน) เพียงแต่ฤทธิ์การคุมกำเนิดจะป้องกันท้องลดลงๆ แม้จะไม่ถึงกับหายไปทันที ดังนั้นมีโอกาสเสี่ยงที่จะท้องได้เมื่อมีเพศสัมพันธ์ ควรใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์