มีเพศสัมพันธ์ไม่ได้ป้องกัน (กินยาคุมฉุกเฉินแล้ว) 1 อาทิตย์ต่อมา มีประจำเดือนมาไม่ทราบว่าจะท้องได้ไหมคะ

ตอบ การกินยาคุมฉุกเฉินหลังมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ได้ป้องกัน ขึ้นอยู่กับเวลาที่กินยา การกินยาภายใน 12 ชั่วโมงหลังจากมีเพศสัมพันธ์จะมีประสิทธิภาพป้องกันท้องได้ถึง 95% แต่ถ้ากินยาช้า 49-72 ชั่วโมง จะป้องกันท้องลดลงเหลือ 58% อย่างไรก็ตาม ถ้าไข่ตกก่อนช่วง 1 วัน หรือขณะมีเพศสัมพันธ์จะป้องกันไม่ได้ ในกรณีนี้แจ้งว่ามีประจำเดือนมาแล้ว ลักษณะประจำเดือนจะมีเลือดออกใช้ผ้าอนามัยวันละ 3-4 แผ่นนาน 3-5 วัน ซึ่งก็จะไม่ท้องแน่นอน แต่ถ้าเลือดเป็นลักษณะกะปริดกะปรอย อาจจะไม่ใช่ประจำเดือน แต่เป็นเลือดออกผลจากกินยาคุมฉุกเฉิน ต้องดูต่อไปว่าจะมีประจำเดือนมาปกติหรือไม่ ถ้าขาดหลายวัน ให้ตรวจปัสสาวะทดสอบการตั้งครรภ์ หรือตรวจหลังเพศสัมพันธ์ 14 วันครับ