ยาคุมกำเนิดแบบฮอร์โมนต่ำ มีประสิทธิภาพคุมกำเนิดเหมือนยาคุมที่ฮอร์โมนปกติไหม ?

คำถาม ยาคุมกำเนิดแบบฮอร์โมนต่ำ มีประสิทธิภาพคุมกำเนิดเหมือนยาคุมที่ฮอร์โมนปกติไหม ?

คำตอบ ยาคุมกำเนิดชนิดฮอร์โมนน้อยลงกว่าแบบดั้งเดิม จะประกอบด้วยฮอร์โมนสังเคราะห์โปรเจสเตอโรนตัวใหม่ ๆ ที่มีประสิทธิภาพสูง และฮอร์โมนเอสโตรเจนสังเคราะห์ที่มีการลดปริมาณน้อยลง เพื่อลดผลของอาการข้างเคียงต่าง ๆ เช่น ปวดศรีษะ เจ็บตึงเต้านม น้ำหนักไม่เปลี่ยนแปลงมาก ยังมีประโยชน์ต่อสุขภาพโดยจะทำให้ประจำเดือนมาสม่ำเสมอ ลดการปวดท้องในโรคเยื่อบุมดลูกที่อยู่นอกมดลูก ลดโอกาสเกิดมะเร็งรังไข่ ถุงน้ำรังไข่แต่จะยังมีประสิทธิภาพการคุมกำเนิดป้องกันการท้องได้ดีมากเช่นเดียวกับยาคุมแบบเดิมหรือฮอร์โมนสูง