ยายุติการตั้งครรภ์ วิธีการใช้ยาควรละลายน้ำก่อนก่อนสอดหรือไม่ อายุครรภ์ 9 สัปดาห์ควรใช้ยาอย่างไรคะ

ตอบ การใช้ยายุติการตั้งครรภ์ด้วยยาในอายุครรภ์ 9 สัปดาห์ เพื่อให้ได้คำแนะนำข้อมูล และการดูแลตนเองขณะแท้ง, หลังแท้งที่ถูกต้องเชื่อถือได้ ควรได้พบแพทย์ หรือปรึกษาทีมแพทย์ สหวิชาชีพเครือข่ายอาสา RSA ซึ่งจะให้การดูแลแบบให้สิทธิทางเลือกไม่อคติ โดยไม่ต้องกังวลต่อการตีตราผู้รับบริการ

ส่วนการใช้ยานั้นติดต่อรับยากับแพทย์ RSA มียา 2 ชนิดที่รวมอยู่ในแผงเดียวกัน ตัวแรกชื่อยามิฟิพริสโตนมี 1 เม็ด ใช้กิน อีกตัวชื่อไมโซพรอสตอลมี 4 เม็ด ใช้ได้ 2 แบบ คือ อมใต้ลิ้น หรือสอดเข้าไปในช่องคลอดทั้ง 2 แบบ ไม่ต้องจุ่มน้ำให้ยาละลาย แพทย์กับผู้รับบริการจะร่วมกันกำหนดวันและเวลาที่ใช้ยาทั้ง 2 ชนิด ผู้รับบริการจะได้รับข้อมูลคำแนะนำ และการดูแลอาการข้างเคียงจากยา การดูแลตนเองเพื่อให้ทราบว่าแท้งสมบูรณ์ มีภาวะแทรกซ้อนหรือไม่ การนัดติดตามผล ซึ่งสามารถโทรปรึกษาแพทย์หรือทีมงานได้ สุดท้ายมีการคุมกำเนิดเพื่อป้องกันการท้องซ้ำ