ยุติการตั้งครรภ์ด้วยการดูด มีอาการปวดท้องเป็นบางครั้ง

คำถาม : ยุติการตั้งครรภ์ด้วยการดูด หลังจากนั้นมีเลือดออกประมาณ 2 วันแบบจางๆ มีอาการปวดท้องเป็นบางครั้ง รู้สึกปวดตุ้บๆๆ หรือเกร็ง ๆ ตรงหน้าท้องเป็นพักๆ แบบนี้ถือว่ายุติการตั้งครรภ์สมบูรณ์ไหม จะเป็นอะไรไหมคะ

คำตอบ : ภายหลังยุติการตั้งครรภ์ด้วยวิธีใช้เครื่องดูดสุญญากาศ อาการปกติที่แสดงว่าดูดออกแท้งได้สมบูรณ์แล้ว คือใน 1-2 วันแรกจะยังมีปวดหน่วงท้อง เป็นระยะๆ และน้อยลงๆ ซึ่งไม่รบกวนมากนัก สามารถทำกิจกรรมปกติที่ไม่หนักได้ ปริมาณเลือดจะยังมีออกจากช่องคลอดพอควรใน 2-3 วันแรกใช้ผ้าอนามัยวันละ 1-3 แผ่น ไม่มีลักษณะเป็นก้อนใหญ่ อาจมีก้อนเล็กๆ ได้ ต่อไปจะลดลงๆ สีคล้ำลง และหมดไปในระยะ7-14 วัน ขึ้นอยู่กับอายุครรภ์ที่ทำ ในอายุครรภ์ต่ำกว่า 8 สัปดาห์จะมีออกไม่มากและหยุดเร็ว ดังนั้นให้คุณสังเกตอาการต่ออีก 1 สัปดาห์ งดเพศสัมพันธ์ ถ้ามีลักษณะดังที่กล่าวมา แสดงถึงการแท้งที่สมบูรณ์