ยุติการตั้งครรภ์ทำได้ถึงอายุครรภ์กี่สัปดาห์ อายุครรภ์มากกว่า 24 สัปดาห์ทำได้ไหมคะ

คำถาม ยุติการตั้งครรภ์ทำได้ถึงอายุครรภ์กี่สัปดาห์ อายุครรภ์มากกว่า 24 สัปดาห์ทำได้ไหมคะ

ตอบ การยุติการตั้งครรภ์เมื่ออายุครรภ์เกิน 24 สัปดาห์ ทารกในครรภ์โตมากแล้ว จะมีโอกาสมีชีวิตได้ จึงไม่ควรยุติการตั้งครรภ์ยกเว้นกรณีพิการรุนแรง โรคทางพันธุกรรม