ยุติการตั้งครรภ์แบบดูดอายุครรภ์ 7 สัปดาห์ จากนั้น 5 วัน มีอาการปวดท้อง มีเลือดออก ยุติฯ สมบูรณ์ไหม ?

คำถาม ได้ทำการยุติการตั้งครรภ์แบบดูดอายุครรภ์ 7 สัปดาห์ จากนั้น 5 วัน มีอาการปวดท้อง มีเลือดออก เหมือนเป็นประจำเดือน 2 วัน และหายไป ตรวจปัสสาวะหลังยุติ 3 สัปดาห์ ขึ้น 2 ขีด ไม่มีอาการคัดเต้านมและแพ้ท้อง ยุติการตั้งครรภ์มาสมบูรณ์ไหมคะ

คำตอบ การตรวจปัสสาวะทดสอบการตั้งครรภ์หลังการดูดสุญญากาศอาจให้ผลบวกในสัปดาห์ที่ 3 ซึ่งถ้ามีการแท้งไปแล้ว ขีดที่ 2 ควรขึ้นสีจางๆ เพราะอาการแพ้ท้อง ตึงเต้านมหายไปแล้ว และเลือดไม่ออกแล้ว

คำแนะนำ
1. ให้ไปพบแพทย์เพื่อตรวจอัลตร้าซาวด์ยืนยันการแท้งสมบูรณ์หรือไม่
2. หากยังไม่ไปตรวจอัลตร้าซาวด์ แต่สัปดาห์หน้าตรวจปัสสาวะอีกครั้งถ้าขึ้นขีดเดียวก็สบายใจว่าแท้งจริง แต่หากขึ้น 2 ขีดควรรีบไปพบแพทย์
3. รีบโทรติดต่อแพทย์ หรือสถานพยาบาลที่ได้รับการยุติการตั้งครรภ์ให้ดูแลแนะนำ