หลังยุติการตั้งครรภ์ 2 สัปดาห์ บริจาคเลือดได้ไหมคะ ควรบริจาคเลือดช่วงไหนคะ 

คำถาม หลังยุติการตั้งครรภ์ 2 สัปดาห์ บริจาคเลือดได้ไหมคะ ควรบริจาคเลือดช่วงไหนคะ 

ตอบ ในการยุติการตั้งครรภ์ที่อายุครรภ์น้อยกว่า 12 สัปดาห์ที่มีเลือดออกไม่มาก การบริจาคเลือดกระทำได้หลังร่างกายฟื้นฟูแข็งแรงเป็นปกติ ซึ่งควรเป็นประจำเดือนปกติอย่างน้อย 1 ครั้ง หรือหลังแท้ง 1 เดือน หรือกรณีฉีดยาคุมกำเนิดชนิด 3 เดือนหลังแท้ง ส่วนในการยุติการตั้งครรภ์อายุครรภ์เกิน 12 สัปดาห์ ควรรอเป็นระยะเวลา 3 เดือนจึงจะให้การบริจาคเลือด