อายุครรภ์ 4 สัปดาห์ ยุติการตั้งครรภ์โดยการดูดสุญญากาศ มีเลือดออกเล็กน้อย

คำถาม อายุครรภ์ 4 สัปดาห์ รับบริการยุติการตั้งครรภ์โดยการดูดสุญญากาศ มีเลือดออกเพียงเล็กน้อยในวันที่ทำ แต่หลังจากนั้น ก็ไม่มีเลือดออกเลย แต่มีอาการหน่วงๆ ที่ท้องน้อยบ้างแต่ไม่มาก ถือว่าแท้งสมบูรณ์หรือไม่คะ

คำตอบ หากดูดออกหมด (แท้งสมบูรณ์) ให้สังเกตว่าอาการเหล่านี้จะหายไป ภายใน 7 วัน หลังดูดสุญญากาศ ได้แก่ แพ้ท้อง ตึงคัดเต้านม เหนื่อย กินเยอะ หรือไม่ค่อยอยากกินข้าว ถ้ายังมีอาการตลอด 7 วัน อาจยังไม่แท้ง ให้รีบแจ้งแพทย์เพื่อดำเนินการต่อไป