เตรียมตัวอย่างไรก่อนไปยุติการตั้งครรภ์ ทำแท้ง ทั้งผู้ชาย และผู้หญิง

ตอบ การเตรียมตัวที่ดีก่อนที่จะไปทำแท้ง ทำได้คือ
1. เตรียมจิตใจตนเองว่าจะเลือกอะไรแน่ชัดว่าสิ่งไหนดีกว่าสำหรับการยุติการตั้งครรภ์ หรือท้องต่อไป บอกเหตุผลที่จะเลือกได้ไหม ลังเลไหม โอกาสทางออกของชีวิต หรือกลัวบาปจนหวั่นไหวมาก
2. ค้นหาสถานพยาบาลที่ให้บริการยุติการตั้งครรภ์ปลอดภัยเป็นมิตรตามกฎหมายในเครือข่าย RSA และติดต่อพบผู้ให้บริการสอบถามให้แน่ใจ จนมั่นใจแนวทางการบริการ
3. ศึกษาเรียนรู้วิธีการ ยุติการตั้งครรภ์ด้วยยา และเครื่องดูดสุญญากาศ และคิดไว้ว่าจะเลือกวิธีไหนที่เหมาะกับตนเองในแง่ความสะดวก การปฏิบัติตัว การดูแลตนเองได้ การทำตามคำแนะนำของแพทย์
4. ไปตามนัดของแพทย์เพื่อยุติการตั้งครรภ์ด้วยจิตใจที่เข้มแข็ง มีสติ
5. ฝ่ายชายมีความสำคัญในด้านร่วมคิดหาทางออก เหตุผลที่เลือกยุติการตั้งครรภ์ที่ 2 ฝ่ายต้องสรุปได้ ให้กำลังใจ เห็นใจ ช่วยเลือกวิธีการยุติ ดูแลประคับประคองจิตใจของฝ่ายหญิง ช่วยเรื่องค่าใช้จ่าย ช่วยพาไปพบแพทย์