ใช้ยาทำแท้งไปแบบกิน 1 เม็ด แต่อาเจียนออกมา แบบนี้จะสมบูรณ์ไหมคะ 

คำถาม ใช้ยาทำแท้งไปแบบกิน 1 เม็ด แต่อาเจียนออกมา เลยใช้ยาสอด 2 เม็ด อีก 12 ชม.ใช้อีก 2 เม็ด แต่มีอาการปวดไม่มาก แบบนี้จะสมบูรณ์ไหมคะ 

ตอบ วิธีใช้ยาดังที่ถามมาไม่ใช่สูตรการใช้ยาที่ถูกต้องตามหลักวิชาการที่ได้จากการวิจัยทั่วโลก และตามคำแนะนำขององค์การอนามัยโลก เป็นการได้รับคำแนะนำจากผู้ที่ไม่ใช่แพทย์ ที่ต้องมีความรู้ได้รับการฝึกอบรมมาเป็นอย่างดี ส่วนการกินยาและอาเจียนออกมานั้น ถ้าอาเจียนภายใน 1 ชั่วโมงหลังกินยา จะทำให้ประสิทธิภาพยาลดน้อยลงมาก

ดังนั้น เมื่อไม่มีอาการปวดท้องมาก และไม่มีเลือดออกเป็นก้อนๆ ร่วมกับพบชิ้นเนื้อหลุดออกมาถือว่าการแท้งไม่สำเร็จ ขั้นตอนต่อไปควรรีบพบปรึกษาทีมแพทย์อาสา RSA เพื่อการตรวจและแนะนำการยุติการตั้งครรภ์ได้