เครือข่ายอาสา RSA มีหน่วยบริการยุติการตั้งครรภ์ทั่วประเทศไทยทั้งภาครัฐและเอกชน แต่ละแห่งมีเงื่อนไขการเข้ารับบริการ อายุครรภ์ที่ให้บริการ และข้อจำกัดในการให้บริการที่แตกต่างกัน จึงต้องมีการประสานส่งต่อโดยเจ้าหน้าที่สายปรึกษาท้องไม่พร้อม 1663

คำถามก่อนเข้ารับบริการยุติการตั้งครรภ์

ตั้งครรภ์จริงหรือไม่ ?

ใช้ชุดตรวจการตั้งครรภ์ที่หาซื้อได้ตามร้านยา โดยตรวจหลังจากมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ป้องกัน 14 วันขึ้นไป ถ้ายังไม่ชัดเจนก็รออีก 7 วัน แล้วตรวจซ้ำอีก

เลือกยุติการตั้งครรภ์ใช่ไหม ?

ปรึกษาคนรอบข้าง และคิดให้รอบด้านว่าจะเลือกไม่ท้องต่อจริงไหม ถ้าปรึกษาใครไม่ได้ หรือต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ให้ปรึกษาไปที่สายปรึกษาท้องไม่พร้อม 1663 หรือปรึกษาห้องแชท www.lovecarestation.com หรืออินบ๊อกซ์ปรึกษาที่ https://www.facebook.com/1663 สายด่วนปรึกษาเอดส์และท้องไม่พร้อม

อายุครรภ์เท่าไร ?

อายุครรภ์มีหน่วยเป็นสัปดาห์ โดยนับจากวันแรกของประจำเดือนครั้งสุดท้าย จนถึงวันที่นับ เพื่อความแน่นอนก่อนเข้ารับบริการยุติการตั้งครรภ์ ควรตรวจอายุครรภ์โดยวิธีอัลตร้าซาวน์ที่คลินิกหรือโรงพยาบาลที่มีบริการนี้

ทำไมต้องทราบอายุครรภ์ ?

การทราบอายุครรภ์ที่แน่นอนนั้นจำเป็นมาก เพราะสถานบริการแต่ละแห่งให้บริการที่อายุครรภ์ไม่เท่ากัน เพื่อจะได้ไปรับบริการที่สอดคล้องกับอายุครรภ์

คลินิกและโรงพยาบาลเครือข่าย RSA ส่วนใหญ่ให้บริการที่อายุครรภ์น้อยกว่า 9 สัปดาห์ รองลงมาคือน้อยกว่า 12 สัปดาห์ ถ้าหากมากกว่า 12 สัปดาห์ หน่วยบริการต้องเป็นโรงพยาบาลเท่านั้น ปัจจุบันโรงพยาบาลที่ให้บริการในอายุครรภ์มากกว่า 12 สัปดาห์ในประเทศไทยยังมีจำนวนน้อยมาก

ค่าใช้จ่ายในการให้บริการยุติการตั้งครรภ์ เพิ่มขึ้นตามอายุครรภ์ที่มากขึ้น ดังนั้น เมื่อตัดสินใจยุติการตั้งครรภ์ ควรรีบเข้าสู่บริการปรึกษาและเข้าสู่บริการโดยเร็ว หากมีปัญหาในการเข้ารับบริการ ปรึกษาเจ้าหน้าที่ 1663 เพื่อขอความช่วยเหลือในการประสานเข้ารับบริการ

รายนามหน่วยบริการที่ปลอดภัยที่ผู้รับบริการสามารถติดต่อเข้ารับบริการได้เองโดยไม่ต้องติดต่อผ่านสายปรึกษาท้องไม่พร้อม 1663

คลินิกเวชกรรม สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน (PDA) ติดต่อนัดหมายก่อนเข้ารับบริการทุกครั้ง

PDA ไม่มีการขายยาในเวปไซต์ อย่าหลงเชื่อเว็ปไซต์ที่แอบอ้างในนาม “สุขุมวิท 12” หรือ “มีชัย”

คลินิกสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ (สวท) 10 สาขา ติดต่อนัดหมายก่อนเข้ารับบริการทุกครั้ง

“สวท. ไม่มีการขายยาทางเวปไซต์ อย่าหลงเชื่อเว็ปไซต์ที่แอบอ้าง”

คลินิกวางแผนครอบครัว โรงพยาบาลคลองตัน ติดต่อนัดหมายก่อนเข้ารับบริการทุกครั้ง

โรงพยาบาลคลองตันไม่ได้เปิดเวปไซต์ ไม่มีการติดต่อทางอีเมล์ และไม่มีการขายยาทางอินเทอร์เน็ต
รับอายุครรภ์ถึง 24 สัปดาห์ (หรือ ถึง 26 สัปดาห์ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์)

เพื่อความสะดวกในการเข้ารับบริการกับโรงพยาบาลคลองตันโปรดดาวน์โหลดนี้ จากนั้นพริ้นท์/หรือเก็บไว้ แล้วใช้แสดงก่อนเข้ารับบริการทุกครั้ง

Attachments

File Downloads
Klongtun Hospital x RSATHAI 19236

หน่วยบริการเพิ่มเติม (ติดต่อนัดหมายก่อนเข้ารับบริการทุกครั้ง)