ทานวาฟารินขณะตั้งครรภ์

ทานวาฟารินขณะตั้งครรภ์

807 เปิดดู
0 คำตอบ

ทานวาฟารินขณะตั้งครรภ์ กังวลว่าเด็กจะพิการ บวกกับความไม่พร้อมด้วยคะ สามารถยุติการตั้งครรภ์ได้รึเปล่าคะ

Answered question
ให้กำลังใจ/แสดงความคิดเห็น

สวัสดีค่ะ
การยุติการตั้งครรภ์ / ทำแท้ง คือ บริการสุขภาพ เป็นทางเลือกหนึ่งเมื่อท้องไม่พร้อมค่ะ
โดยการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัย ทำได้ในอายุครรภ์ที่น้อยกว่า 12 สัปดาห์ กรณีที่มากกว่า 12 แต่ไม่เกิน 22-24 สัปดาห์ ต้องอยู่ในความดูแลของคุณหมออย่างใกล้ชิด โดยเราจะทราบอายุครรภ์ได้จากการนับจากประจำเดือนครั้งล่าสุด /อัลตร้าซาวด์ (วิธิีนี้จะแม่นยำที่สุด) ข้อมูลสำหรับบริการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัยค่ะ : https://www.rsathai.org/networkservice

Answered question
ให้กำลังใจ/แสดงความคิดเห็น
You are viewing 1 out of 1 answers, click here to view all answers.