อยากยุติการตั้งครรภภ์

อยากยุติการตั้งครรภภ์

1.08K เปิดดู
0 คำตอบ

พึ่งตรวจว่าตั้งครรภ์ค่ะ

แล้วมีภาวะเสี่ยงหลายอย่างค่ะ

Answered question
ให้กำลังใจ/แสดงความคิดเห็น

สวัสดีค่ะ

ยุติการตั้งครรภ์ เป็นทางเลือกหนึ่งเมื่อท้องไม่พร้อม เมื่อพิจารณาอย่างรอบคอบแล้วว่าตัวเองยังไม่มีความพร้อมที่จะตั้งครรภ์ต่อไปได้ เพื่อให้ปลอดภัยกับผู้หญิงมากที่สุด ควรเลือกยุติการตั้งครรภ์เมื่อตั้งท้องไม่เกิน 12 สัปดาห์ เพราะสามารถทำได้ที่คลินิก หากเกินกว่านั้นต้องรับบริการที่โรงพยาบาล โดยเข้าถึงข้อมูลสถานบริการสุขภาพที่ปลอดภัยได้ที่นี่ค่ะ https://www.rsathai.org/networkservice

ประสบปัญหาท้องไม่พร้อม ปรึกษาได้ที่สายด่วน , facebook page 1663 และ rsathai : https://facebook.com/rsathai.org/
ขอบคุณค่ะ

Answered question
ให้กำลังใจ/แสดงความคิดเห็น
You are viewing 1 out of 1 answers, click here to view all answers.