ยุติการตั้งครรภ์

ยุติการตั้งครรภ์

1.28K เปิดดู

ประสบปัญหาท้องไม่พร้อม ปรึกษาได้ที่สายด่วน 1663 , facebook page 1663 และ rsathai : https://facebook.com/rsathai.org/

ขอบคุณค่ะ

Answered question
ให้กำลังใจ/แสดงความคิดเห็น
You are viewing 1 out of 1 answers, click here to view all answers.