0 คำตอบ

มีปัญหาเรื่องอายุยังน้อยเกิน และครอบครัวรับไม่ได้มาก มีสถานที่ที่สามารถทำได้เลยไม่ว่าจะเป็นเอกชนหรือรัฐ ช่วยแนะนำที่ค่ะ (บุรีรัมย์และพื้นที่ใกล้เคียง)

Answered question
ให้กำลังใจ/แสดงความคิดเห็น