0 คำตอบ

ต้องการฝังยาคุมโดยไม่บอกผู้ปกครอง อายุ 15 นอกเขต

Answered question
ให้กำลังใจ/แสดงความคิดเห็น