0 คำตอบ

ยุติการตั้งครรภ์

Answered question
ให้กำลังใจ/แสดงความคิดเห็น