เสื้อยืดรณรงค์ RSA

เพื่อนำรายได้ทั้งหมดช่วยเหลือเด็กและผู้หญิงในภาวะวิกฤตจากความรุนแรงทางเพศและตั้งครรภ์ไม่พร้อม

ขนาดเสื้อขนาดรอบอกและความยาว
S (หมด)รอบอก 33’’ ความยาว 25”
Mรอบอก 36’’ ความยาว 27”
Lรอบอก 40’’ ความยาว 28”
ขนาดเสื้อขนาดรอบอกและความยาว
S รอบอก 33’’ ความยาว 25”
Mรอบอก 36’’ ความยาว 27”
Lรอบอก 40’’ ความยาว 28”

ขนาดเสื้อขนาดรอบอกและความยาว
Sรอบอก 33’’ ความยาว 25”
Mรอบอก 36’’ ความยาว 27”
Lรอบอก 40’’ ความยาว 28”

(เสื้อยืดรณรงค์ RSA มีจำนวนจำกัด)
สามารถสั่งได้ แล้วชำระเงินโดยการโอนเงินเข้าบัญชีกองทุน 


เลขที่บัญชี : 333-240066-5  ธ.ไทยพาณิชย์ 
ชื่อบัญชี : กองทุนช่วยเหลือเด็กและผู้หญิงในภาวะวิกฤตจากความรุนแรงทางเพศและตั้งครรภ์ไม่พร้อม 


👕 เสื้อสีขาว ราคา 250 บาท
👕 เสื้อสีเขียว ราคา 200 บาท
👕 เสื้อสีกรม ราคา 200 บาท 
(ราคาส่ง 50 บาท)

🔅สั่งซื้อ / สอบถามเพิ่มเติมทางไลน์ @rsathai 

เพิ่มเพื่อน

ข้อมูลเพิ่มเติม


เพื่อช่วยเหลือผู้หญิงในภาวะวิกฤตจากความรุนแรงทางเพศและตั้งครรภ์ไม่พร้อม เครือข่ายสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงท้องไม่พร้อม ได้ส่งต่อผู้หญิงในภาวะวิกฤตความรุนแรงทางเพศและท้องไม่พร้อมเพื่อให้ความช่วยเหลือต่างๆ ไม่ว่าทางเลือกนั้นจะคือการตั้งครรภ์ต่อ หรือยุติการตั้งครรภ์ พบว่า ผู้หญิงที่ประสบปัญหาวิกฤตฯ มักมีปัญหาเรื่องค่าใช้จ่าย ซึ่งทำให้ผู้หญิงที่ประสบปัญหาต่างๆ โดยเฉพาะการยุดิการตั้งครรภ์ จนต้องนำตนเองไปเสี่ยงต่อความไม่ปลอดภัยต่อสุขภาพและชีวิต

ดังนั้น การจัดตั้งกองทุนเพื่อช่วยเหลือผู้หญิงในภาวะวิกฤตความรุนแรงทางเพศ ภายใต้ เครือข่ายสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงท้องไม่พร้อม จึงเป็นแนวทางที่สำคัญในการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาอย่างทันท่วงที ป้องกันการบาดเจ็บและตายจากการยุติการตั้งครรภ์ที่ไม่ปลอดภัย และให้เด็กที่เกิดจากท้องไม่พร้อม ได้รับความช่วยเหลือเบื้องดันให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีได้

วัตถุประสงค์ กองทุนช่วยเหลือเด็กและผู้หญิงในภาวะวิกฤตฯ มีวัตถุประสงค์ในการให้ความช่วยเหลือเด็ก และผู้หญิงที่ประสบภาวะวิกฤตจากความรุนแรงทางเพศ และท้องไม่พร้อม ที่ไม่สามารถเข้าถึงความช่วยเหลือจากกองทุนต่างๆ หรือสิทธิสุขภาพระบบปกติได้ โดยเด็กและผู้หญิงที่เข้าข่ายเกณฑ์ข้อในข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ สามารถขอรับความช่วยเหลือจากกองทุนได้ คือ

  1. ประสบปัญหาท้องไม่พร้อม ปัญหาความรุนแรงทางเพศ/ ถูกล่วงละเมิดทางเพศ
  2. มีปัญหาความรุนแรงในครอบครัว
  3. มีฐานะยากจน และอยู่ในสภาวะยากลำบาก (ได้แก่ คนเร่ร่อนไร้ที่อยู่อาศัย คนพิการ ติดเชื้อเอชไอวี โรคร้ายแรงที่เป็นอันตรายต่อแม่และเด็ก เป็นต้น)
  4. ไม่สามารถใช้สิทธิประกันสุขภาพ/ ประกันสังคม และอื่นๆ ได้ (แม้ว่าจะมีสิทธิก็ตาม หรือ มีค่าใช้จ่ายไม่ครอบคลุม)